MUDr. Jan Smrčina | Prague Fertility Centre

MUDr. Jan Smrčina 

IVF specialista 

Doktor Smrčina je pro páry procházející léčbou neplodnosti klidným, upřímným a podporujícím partnerem. V asistované reprodukci, které se věnuje od roku 2014, čerpá ze svých zkušeností v gynekologii a porodnictví z velké fakultní nemocnice a ve své práci klade důraz na transparentnost a kontinuitu léčby.

O mně 

Obor IVF mě zajímal už od studia medicíny pro prolnutí gynekologie s moderními metodami diagnostiky a léčby neplodnosti. Dlouhodobě u něj ale chybí osvěta a informovanost, které hrají v celém procesu klíčovou roli. Kromě důslednosti je tak pro mě v IVF důležitá otevřenost — poučení páru o možných šancích tak, aby vstupoval do léčby s reálnými představami. Snažím se pro pacienty být maximální oporou, aby u mě našli klid, vedení a pocit, že na situaci nezůstali sami. Díky informovanosti neztrácíme drahocenný čas, a směřujeme tak ke společnému cíli. 


Efektivitě pak napomáhá i naše úzká spolupráce s embryology, kteří díky svým zkušenostem dokáží velmi dobře vést a připravovat embrya k úspěšnému uhnízdění. Společně se vždy snažíme udělat maximum a neslibujeme vzdušné zámky.

Vzdělání a specializace 

  • 2015 Specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví
  • 20022008 LF UK v Plzni — Všeobecné lékařství

Praxe v oboru 

  • 2022 — dosud Klinika Prague Fertility Centre – Specialista asistované reprodukce
  • 20172022 Rodinné centrum asistované reprodukce FertilityPort – Specialista asistované reprodukce, spolumajitel
  • 20142017 Klinika IVF CUBE – Specialista asistované reprodukce
  • 20082015 Fakultní Thomayerova nemocnice, Gynekologicko-porodnické oddělení — Lékař, konzultant

Slovo lékaře 

Každý pár je pro nás novým příběhem a inspirací po lidské stránce. U nás pak pacienti stejně tak cení hlavně lidský a upřímný přístup.