MUDr. Štěpán Budka | Prague Fertility Centre

MUDr. Štěpán Budka 

IVF specialista 

Doktor Budka patří mezi zkušené odborníky v IVF — při své práci čerpá z dlouholeté praxe napříč obory gynekologie, porodnictví a asistované reprodukce včetně operativy a pedagogické činnosti. Páry u něj nachází otevřený a erudovaný přístup, díky kterému prochází léčbou plně informováni. Má řadu zkušeností s léčbou neplodnosti u žen s nízkou odpovědí na stimulaci, syndromem polycystických ovarií a s endokrinními faktory. Kromě toho se dlouhodobě věnuje výzkumu vlivu obezity na neplodnost.

O mně 

IVF se věnuji od roku 2011. Je to obor velmi důležitý, přitom zároveň často podceňovaný — i proto vnímám tuto práci jako prostor pro osvětu a pomoc párům, které bojují za založení rodiny. Mohu touto cestou zužitkovat své zkušenosti z dlouholeté gynekologicko-porodnické praxe, se kterou si stále zachovávám kontakt, a mám díky tomu na toto citlivé téma komplexní pohled. 


Při IVF léčbě je mou prioritou pečlivost a transparentní komunikace s oběma partnery ohledně jejich reálných šancí. Díky tomu pacienti vstupují do procesu léčby s čistou hlavou, bez zkreslených očekávání a vědí, že mohou počítat s mou otevřeností a podporou. Naše spolupráce v PFC stojí na zkušenostech a sehranosti všech specialistů včetně laboratoře. Embryologové fungují velmi kompaktně a v řadě metod jsou inovativní — společně tak máme potřebný tah na branku a nevzdáváme se.

Vzdělání a specializace 

  • 2017 Zvláštní specializovaná způsobilost v oboru Reprodukční medicína
  • 2009 Specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví
  • 19972003 3.LF UK — Všeobecné lékařství

Praxe v oboru 

  • 2022 — dosud Klinika Prague Fertility Centre — IVF specialista
  • 2007 — dosud Thomayerova nemocnice, Gynekologicko-porodnické oddělení — konzultant, operatér
  • 20182022 Rodinné centrum asistované reprodukce FertilityPort – Vedoucí lékař, spolumajitel
  • 20152018 Centrum asistované reprodukce Pronatal – Vedoucí lékař
  • 20122015 Klinika IVF CUBE – Specialista asistované reprodukce
  • 20102012 Klinika Almeda – Konzultant, zástupce primáře
  • 20032007 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK, Gynekologicko-porodnické oddělení — Lékař

Slovo lékaře 

Každý pár je pro nás novým příběhem a inspirací po lidské stránce. U nás pak pacienti stejně tak cení hlavně lidský a upřímný přístup.