MUDr. Anna Prijaničníková

IVF lékařka

V roce 1992 po absolvování gymnázia jsem byla přijata ke studiu na lékařskou fakultu Samarské státní lékařské univerzity.

V roce 1998 jsem po absolvování studia obdržela vysokoškolský diplom s vyznamenáním (cum laude) v oboru Všeobecné lékařství.

V letech 1998 – 2006 jsem pracovala jako lékařka na Klinice gynekologii a porodnictví Samarské státní lékařské univerzity, současně s tím jsem se zabývala vědeckou činností v oblasti onkogynekologii.

V roce 2005 jsem obhájila disertační práci a získala vědeckou hodnotu kandidáta lékařských věd (CSc.).

Po ukončení studia v r.2006 získala atestaci v oboru Gynekologie a porodnictví a pracovala na klinice gynekologie a porodnictví.

V roce 2006 Univerzita Karlova v Praze uznala mé vysokoškolské lékařské vzdělání v oboru „Všeobecné lékařství“, potom jsem složila aprobační zkoušky Ministerstva zdravotnictví a byla mi uznána odborná způsobilost pro profesi lékaře na území České republiky.

Od roku 2007 pracuji jako lékařka v klinickém centru ISCARE.

Od roku 2021 – PFC.

MUDr. Anna Prijaničníková

Buďte v kontaktu.

Máte zájem o konzultaci
s jedním z našich specialistů?

scroll