Dr. Jan Smrčina | Prague Fertility Centre

Dr. Jan Smrčina 

VTO specijalista 

Doktor Smrčina je transparentan sa pacijentima uz punu podršku parovima koji se leče od neplodnosti. U polju potpomognute oplodnje, na kom radi od 2014. godine, oslanja se na svoje iskustvo u ginekologiji i akušerstvu iz velike nastavne bolnice i u svom radu ističe transparentnost i kontinuitet lečenja.

O meni: 

Oblast vantelesne oplodnje me interesuje još od studija medicine jer kombinuje ginekologiju sa savremenim metodama dijagnostike i lečenja neplodnosti. Međutim, dugo vremena je ovom polju nedostajalo obrazovanje i informacije, koje igraju ključnu ulogu u čitavom procesu. Pored doslednosti, kod vantelesne oplodnje važna mi je i otvorenost – deljenje mišljenja sa parom o mogućim šansama kako bi u tretman ušli sa realnim idejama. Trudim se da budem maksimalna podrška pacijentima, da nađu mir, vođstvo i osećaj da nisu sami u svojoj situaciji. 


Zahvaljujući informacijama, ne gubimo dragoceno vreme i tako idemo ka zajedničkom cilju. Efikasnosti pomaže i naša bliska saradnja sa embriolozima, koji su zahvaljujući svom iskustvu u stanju da odlično vode i pripreme embrione za uspešnu implantaciju. Zajedno se uvek trudimo da damo sve od sebe i ne obećavamo neizvodljivo.

Obrazovanje i specijalizacija: 

  • 2015 Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva
  • 20022008 Medicinski fakultet Karlovog univerziteta u Plzenu — Opšta medicina

Iskustvo u oblasti: 

  • 2022 - do sada Prague Fertility Centre – specijalista za vantelesnu oplodnju
  • 20172022 Porodični centar asistirane reprodukcije FertilityPort – VTO specijalista, suvlasnik
  • 20142017 Klinika IVF CUBEVTO specijalista
  • 20082015 Fakultetska bolnica Thomaier, Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo — Lekar, konsultant

Reč doktora 

Konačna odluka je uvek na svakom paru. Naš zadatak je da on ima na uvid sve raspoložive informacije o sopstvenoj situaciji i mogućnostima lečenja i da zna da ćemo ga u svakom slučaju podržati na njegovom putu.”