Informații cu caracter juridic | Prague Fertility Centre

Informații cu caracter juridic 

Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal 

Conform regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Directiva 95/46/CE care îl înlocuiește (Regulamentul general privind protecția datelor)

1. Operatorul de date cu caracter personal


Prague Fertility Centre s.r.o., IČO: 289 56 095 având sediul social la Milada Horáková 386/63, 170 00 Praga 7, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga la sp. C 1 55686 ca administrator. Ne puteți contacta la: info@​pragueivf.​cz. Clinica noastră a numit un responsabil cu protecția datelor. Date de contact: Ing. Miroslav Eliáš, e‑mail: gdpr@​pragueivf.​cz.


2. Scopul(urile) prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri


 • Furnizarea de servicii medicale
 • Raportarea serviciilor medicale acoperite de asigurator
 • Achitarea serviciilor medicale neacoperite de asigurator
 • Furnizarea de informații medicale către dumneavoastră și alte persoane autorizate
 • Organizarea în vederea furnizării de servicii medicale (programările pacienților)
 • Păstrarea de evidențe privind costurile și veniturile, plățile primite și gestiunea financiară conform reglementărilor din domeniul taxelor și contabilității

3. Baza juridică a prelucrării datelor cu caracter personal

Baza juridică a prelucrării datelor cu caracter personal specificate la secțiunea II este:

Respectarea obligației noastre legale (inclusiv dar fără limitare Legea nr. 372/2011 Sb. (Cumul de legi) privind serviciile medicale și condițiile de furnizare a acestora; Legea nr. 48/1997 Sb. (Cumul de legi) privind asigurările medicale publice; Legea nr. 563/1991 Sb. (Cumul de legi) privind contabilitatea; Legea nr. 586/1992 Sb. (Cumul de legi) privind taxele pe venit; Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorului)

Îndeplinirea obligațiilor care ne revin în temeiul acordului de îngrijiri medicale pe baza căruia vă furnizăm serviciile medicale (acest acord nu trebuie să fie exprimat în scris)


4. Destinatarii datelor cu caracter personal

În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi în cazuri specifice, pe lângă dumneavoastră: furnizori de servicii medicale, autorități publice și persoane autorizate să vă examineze documentația medicală în temeiul Secțiunii 31, Secțiunii 32, Secțiunii 33 și Secțiunii 65 din Legea nr. 372/2011 Sb. (Cumul de legi) privind serviciile medicale și condițiile de furnizare a acestora. Pe lângă operator, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopurile descrise mai sus și de prelucrători în temeiul acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal încheiate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor. Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în alte țări.


5. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal incluse în documentația medicală sunt prelucrate pe perioada definită prin Decretul nr. 98/2012 Sb. (Cumul de legi), privind documentația medicală. Datele cu caracter personal prelucrate în alte scopuri specificate la secțiunea III sunt prelucrate pe perioada definită de lege sau pe perioada în care dumneavoastră sunteți pacientul nostru și, ulterior, pe o perioadă de un an după ce nu mai sunteți pacientul nostru.


6. Drepturile subiecților datelor

La prelucrarea datelor cu caracter personal aveți următoarele drepturi legate de protecția datelor cu caracter personal:


 • Dreptul de a ne solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă corecta datele cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea. Restricționarea prelucrării înseamnă că trebuie să vă identificăm datele cu caracter personal a căror prelucrare a fost restricționată și trebuie să nu continuăm prelucrarea acestora pe perioada restricției, cu excepția păstrării acestora. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea dacă
  • Contestați acuratețea datelor cu caracter personal, pe perioada care ne este necesară pentru a verifica acuratețea datelor cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;
  • Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile prelucrării, dar ne sunt necesare pentru formularea, exercitarea sau apărarea împotriva reclamațiilor legale.
  • Ați obiectat la prelucrare conform secțiunii VII de mai jos în așteptarea verificării indiferent dacă temeiurile noastre legitime pentru prelucrare au prioritate față de interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal. Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal se aplică numai datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în alte scopuri decât furnizarea serviciilor medicale. Nu ni se permite să ștergem date pe care le păstrăm despre dumneavoastră în scopul furnizării serviciilor medicale (de exemplu, cele din documentația medicală);
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Ne puteți solicita să vă furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal dumneavoastră în scopul transferării acestora către un alt operator de date cu caracter personal sau să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator de date cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți acest drept numai în ceea ce privește datele pe care le prelucrăm prin mijloace automatizate pe baza consimțământului sau acordului cu dumneavoastră. Datele pe care le păstrăm despre dumneavoastră în scopul furnizării de servicii medicale (de exemplu, cele din documentația medicală) vă pot fi furnizate însă numai dumneavoastră și, în condiții legale, către un alt furnizor de servicii medicale sau autoritate publică.
 • Dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, adică într‑o situație în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legile și reglementările din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere din localitatea în care aveți adresa de domiciliu obișnuită, locul de muncă sau locul în care a avut loc presupusa încălcare. Autoritatea de supraveghere din Republica Cehă este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Úřad pro ochranu osobních údajů), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www​.uoou​.cz

7. Dreptul de a obiecta față de prelucrare

Dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul intereselor noastre legitime sau al intereselor’legitime ale altei persoane (bazele legale sunt specificate la secțiunea III), puteți obiecta față de respectiva prelucrare în orice moment. Puteți formula obiecția la adresa furnizată în secțiunea I. Dacă formulați o astfel de obiecție vom avea dreptul să continuăm respectiva prelucrare numai dacă furnizăm dovezi ale motivelor legitime pentru prelucrare care au prioritate față de interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră, precum și dacă prelucrarea este necesară pentru formularea, exercitarea sau apărarea împotriva reclamațiilor legale.


8. Prelucrarea obligatorie și obligația de a furniza date cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul furnizării de servicii medicale constituie o cerință legală. Nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate însemna că nu vom putea să vă furnizăm servicii medicale ceea ce poate duce la o vătămare a sănătății dumneavoastră sau la periclitarea directă a vieții (Secțiunea 41(1)(d) din Legea nr. 372/2011 Sb. (Cumul de legi), privind serviciile medicale și condițiile de furnizare a acestora). Obligația de a furniza date cu caracter personalpacientului se aplică de asemenea tutorelui legal sau îngrijitorului pacientului (Secțiunea 41(2) din Legea nr. 372/2011 Sb. (Cumul de legi), privind serviciile medicale și condițiile de furnizare a acestora).