Pravne informacije

Informacije za pacijente o obradi osobnih podataka

Prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
1. Kontrolor osobnih podataka
Prague Fertility Centre s.r.o., ID: 289 56 095, sa sjedištem u Miladi Horákové 386/63, 170 00 Prague 7, upisan u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu pod sp , C 155686 kao administrator. Možete ga kontaktirati na: info@pragueivf.cz. Naša klinika je imenovala službenika za zaštitu podataka. Podaci za kontakt: JUDr. Michaela Katolická, e-mail: gdpr@pragueivf.cz.
2. Svrha/e obrade osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe:
 • pružanja zdravstvenih usluga
 • podnošenja pregleda o zdravstvenim uslugama koje plaća zavod za zdravstveno osiguranje
 • obračuna zdravstvenih usluga koje ne plaća zavod za zdravstveno osiguranje
 • priopćavanja podataka o zdravstvenom stanju Vama i drugim ovlaštenim osobama organizacije
 • pružanja zdravstvenih usluga (naručivanja pacijenata)
 • vođenja evidencije o našim prihodima i rashodima, primljenim uplatama i o poslovanju, kako proizlazi iz propisa koji se odnose na poreze i računovodstvo
3. Pravni temelj za obradu osobnih podataka
Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka navedenih u stavku II. je
 • izvršavanje naše zakonske obveze [prije svega Zakon o zdravstvenim uslugama i uvjetima njihovog pružanja (br. 372/2011 Zbirke zakona), Zakon o javnom zdravstvenom osiguranju (br. 48/1997 Zbirke zakona), Zakon o računovodstvu (br. 563/1991 Zbirke zakona), Zakon o porezu na dobit (br. 586/1992 Zbirke zakona), Zakon o zaštiti potrošača (br. 634/1992 Zbirke zakona)]
 • izvršavanje obveza iz ugovora o zdravstvenom zahvatu, na temelju kojega Vam pružamo zdravstvene usluge (isti ugovor ne mora biti sklopljen u pisanom obliku)
4. Korisnici osobnih podataka
U skladu sa odredbama pravnih propisa, korisnici Vaših osobnih podataka u konkretnim slučajevima osim Vas mogu biti: pružatelj zdravstvenih usluga, javna tijela i osobe koje imaju pravo uvida u zdravstvenu dokumentaciju prema članku 31., 32., 33. i 65. Zakona o zdravstvenim uslugama i uvjetima njihovog pružanja (br. 372/2011 Zbirke zakona). Osim voditelja obrade, osobne podatke mogu radi osiguranja gore navedenih svrha obrađivati i izvršitelji obrade, i to na temelju ugovora o obradi osobnih podataka, koji ugovori su sklopljeni u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke ne prenosimo u inozemstvo.
5. Vrijeme obrade osobnih podataka
Osobni podaci iz zdravstvene dokumentacije će se obrađivati tijekom razdoblja koje određuje Pravilnik o zdravstvenoj dokumentaciji (br. 98/2012 Zbirke zakona). Osobni podaci iz stavka III., koji se obrađuju u druge svrhe, će se obrađivati tijekom vremena koje određuje zakon ili dok ste naš pacijent, a nakon toga još godinu dana od vremena kada prestanete biti naš pacijent.
6. Prava ispitanika
Prilikom obrade osobnih podataka imate slijedeća prava koja se tiču zaštite Vaših osobnih podataka:
 • pravo da od nas tražite pristup svojim osobnim podacima;
 • pravo na ispravak Vaših osobnih podataka koje obrađujemo;
 • pravo na ograničenje obrade. Ograničenje obrade znači da moramo označiti Vaše osobne podatke kod kojih je ograničena obrada, te da ih tijekom trajanja ograničenja ne smijemo dalje obrađivati, osim njihove pohrane. Pravo na ograničenje obrade imate i u slučaju da
  • pobijate točnost osobnih podataka, i to tijekom vremena koje je potrebno za to da provjerimo točnost osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita, a Vi odbijate brisanje osobnih podataka i umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove upotrebe;
  • ako Vaše osobne podatke više ne trebamo u svrhe obrade, ali Vi tražite obradu u svrhe utvrđivanja, izvršenja ili odbrane prava.
  • ako ste protiv obrade podnijeli prigovor iz donjeg stavka VII, dok se ne obavi provjera jesu li naši legitimni razlozi za obradu jači od Vaših interesa ili prava i sloboda;
 • pravo na brisanje osobnih podataka. Pravo na brisanje osobnih podataka odnosi se samo na osobne podatke, koje obrađujemo u druge svrhe nego što je pružanje zdravstvenih usluga. Podatke koje o Vama obrađujemo u svrhe pružanja zdravstvenih usluga (npr. u zdravstvenoj dokumentaciji), ne smijemo brisati;
 • pravo na prenosivost podataka. Možete zahtijevati da Vam Vaše osobne podatke predamo u svrhe njihovog prijenosa drugom voditelju obrade osobnih podataka, ili da ih sami predamo drugom voditelju obrade osobnih podataka. Međutim, isto pravo imate samo u odnosu na one podatke koje obrađujemo automatizirano na temelju Vaše privole ili ugovora s Vama. Međutim, podatke koje o Vama obrađujemo u svrhe pružanja zdravstvenih usluga (npr. u zdravstvenoj dokumentaciji), možemo predati samo Vama, a u zakonskim uvjetima i drugom pružatelju zdravstvenih usluga ili javnom tijelu.
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, i to u slučaju da smatrate da obradom osobnih podataka dolazi do povrede pravnih propisa o zaštiti osobnih podataka. Prigovor možete podnijeti nadzornom tijelu u mjestu svojeg uobičajenog boravišta, mjestu obavljanja rada ili na mjestu gdje je došlo do navodne povrede. U Republici Češkoj je nadzorno tijelo Ured za zaštitu osobnih podataka (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.
7. Pravo na podnošenje prigovora protiv obrade
U slučaju da Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe naših ili tuđih legitimnih interesa (pravne osnove za obradu navedene su u stavku III.), imate pravo bilo kada podnijeti prigovor protiv takve obrade. Prigovor možete podnijeti na našoj adresi koja je navedena u stavku l. Ako podnesete takav prigovor, imati ćemo pravo da nastavimo obradu samo ako dokažemo važne legitimne interese za obradu, koji su jači od Vaših interesa ili prava i sloboda, kao i u slučaju da se radi o obradi koja je neophodna u svrhe utvrđivanja, izvršenja ili odbrane prava.
8. Obvezna obrada i obveza davanja osobnih podataka
Obrada Vaših osobnih podataka u svrhe pružanja zdravstvenih usluga je zakonski uvjet. Ako nam ne date svoje osobne podatke, to može značiti da Vam nećemo moći pružiti zdravstvene usluge, uslijed čega može doći do oštećenja Vašeg zdravlja ili izravnog ugrožavanja života (članak 41. stavak 1. slovo d) Zakona o zdravstvenim uslugama i uvjetima njihovog pružanja, br. 372/2011 Zbirke zakona). Obveza davanja osobnih podataka pacijenta tiče se i njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika (članak 41. stavak 2. Zakona o zdravstvenim uslugama i uvjetima njihovog pružanja, br. 372/2011 Zbirke zakona).

Javite nam se.

Zainteresirani ste za konsultaciju
s nekim od naših stručnjaka?

scroll