Vantelesna oplodnja (VTO) | Prague Fertility Centre

Vantelesna oplodnja VTO 

Vantelesna oplodnja (eng. IVF — In vitro fertilization) je proces medicinski potpomognute reprodukcije, koja omogućava veću stopu uspeha kod parova koji nailaze na probleme sa začećem.

Želim besplatnu online konsultaciju

Kako izgleda proces pripreme VTO 

1 

Prvi kontakt i konsultacija 

Vaša koordinatorka programa će vas uputiti u neke od osnovnih informacija o samom procesu pripreme za VTO. Konsultacija sa našim specijalistom je neizostavan korak u planiranju lečenja, a može se obaviti telefonskim putem.

2 

Predlog terapije i početak lečenja 

Na osnovu poslatih nalaza lekar preporučuje određeni tretman i uz vašu saglasnost možemo započeti pripremu prema prepisanom protokolu — hormonska stimulacija.

3 

Aspiracija jajnih ćelija i embrio transfer 

Nakon hormonske stimulacije lekovima obavlja se aspiracija jajnih ćelija, fertilizacija i praćenje razvoja embriona koje vodi prenosa embriona u matericu.

4 

Čekanje rezultata 

14 dana nakon obavljenog embrio transfera moguće je uraditi test na trudnoću kako biste saznali rezultat.

Koja je uspešnost lečenja? 

Do čak 90% parova može doći do uspeha uz našu pomoć 

Zahvaljujući individualnom pristupu i kombinaciji metoda potpomognute oplodnje, možemo pružiti pomoć do 90% parova u roku od 4 ciklusa pripreme. Ali potrebno je strpljenje, otvorenost i međusobno poverenje. Stopa uspeha pojedinačnog ciklusa opada sa godinama, ali se može povećati, na primer, preimplantacionim genetskim testiranjem embriona (PGT). Grafikon prikazuje našu prosečnu stopu uspeha u trudnoći u jednom ciklusu.

Prema godinama starosti pacijentkinje 

54 % 

<35 godina 

47 % 

35 – 40 godina 

26 % 

>40 godina 

72 % 

>40 sa PGT 

Do čak 90% parova može doći do uspeha uz našu pomoć 

Zahvaljujući individualnom pristupu i kombinaciji metoda potpomognute oplodnje, možemo pružiti pomoć do 90% parova u roku od 4 ciklusa pripreme. Ali potrebno je strpljenje, otvorenost i međusobno poverenje. Grafikon prikazuje našu prosečnu stopu uspeha u trudnoći u jednom ciklusu.

Prema tipu lečenja 

69 % 

Donacija jajnih celija 

80 % 

Donacija embriona 

Odgovori na vaša pitanja 

Sva često postavljena pitanja

Koja je cena vantelesne oplodnje? 

Cena vantelesne oplodnje je individualna, a zavisi od izbora lečenja kao i metoda za koje se opredelite nakon konsultacije sa našim stručnjacima. 


Više informacija o dostupnim paketima usluga dobićete od vaše koordinatorke.

Cena vantelesne oplodnje

Koji su rizici vantelesne oplodnje? 

Naši stručnjaci rade na tome kako bi minimalizovali sve moguće rizike vantelesne oplodnje ali tokom procesa pripreme može doći do komplikacija u okviru hormonske stimulacije.

Sindrom hiperstimulacije jajnika, tj. povećana reakcija jajnika na hormonsku stimulaciju (OHSS) ili komplikacije tokom aspiracije jajnih ćelija kao što je krvarenje u trbušnu duplju mogu biti neki od rizika.

Moguće rizike će proceniti vaš VTO specijalista, a plan lečenja uključuje terapiju koja smanjuje navedene rizike.

Da li aplikacija hormonskih injekcija boli? 

Aplikacija hormonske stimulacije je uglavnom bezbolna, ali to zavisi i od vaše osetljivosti. Injekcije koje se koriste u stimulaciji sa kratkom, tankom iglom apliciraju se na nabor kože na stomaku, pre nego što započnete stimulaciju dobićete uputstva za upotrebu.

Kada završimo testiranje, da li moramo ući u proces VTO

Nakon početnog pregleda sledi konsultacija sa našim stručnjakom za VTO. Ukoliko se ne nađe problem ni kod jednog partnera, dobićete preporuke za povećanje šansi za prirodno začeće. Međutim, ukoliko postoje prepreke na putu ka prirodnoj trudnoći ili ako ne želite više da čekate, postoje opcije lečenja koje imate u vašem konkretnom slučaju i možemo razgovarati detaljnije o tome. Na vama je da li ćete se podvrgnuti nekoj varijanti potpomognute oplodnje ili ne. Možete odlučiti tokom konsultacije ili u bilo kom trenutku nakon nje. Verujemo da je za uspeh lečenja neophodno da ostanete pri svojoj odluci, da verujete našim stručnjacima i da se osećate bezbedno i udobno.


Više o lečenju neplodnosti

Do kada mogu da se podvrgnem VTO procesu u PFC‑u?

Po zakonu, veštačka oplodnja može se obaviti ženi u fertilnoj dobi do njenog 49. rođendana. Za muškarce ne postoji starosna granica za lečenje.

Mogu li ući u VTO proces bez partnera? 

Po zakonu možemo da izvršimo veštačku oplodnju ženama u reproduktivnoj dobi, ako njena starost nije preko 49 godina, na osnovu pismenog zahteva žene i muškarca koji nameravaju da se zajedno podvrgnu ovoj zdravstvenoj usluzi. Muškarac i žena ne moraju da budu u braku. VTO je moguć kao proces lečenja para, ne samostalno.

Tim iskusnih stručnjaka stoji iza svakog uspeha 

Uigrani tim sa iskusnim lekarom, embriologom i ličnom koordinatorkom uvek brine o vašem komforu i obezbeđivanju najboljih mogućih rezultata.