Upoznajte naš tim | Prague Fertility Centre

Upoznajte naš tim 

Uigrani tim sastavljen od iskusnog lekara, ličnog koordinatora i embriologa, koji će vas sa maksimalnim interesovanjem i pažnjom voditi kroz ceo proces, brine se o nesmetanom toku lečenja i obezbeđivanju najboljih mogućih rezultata za svaki par i pojedinca. Uz našu brigu ste u sigurnim rukama.

Lekari 

Embriolozi 

Koordinatorke