RNDr. Beáta Blažková | Prague Fertility Centre

Dr. Beáta Blažková 

Senior embriolog sa ESHRE sertifikatom 

Radimo pod mikroskopom, ali naš pogled nije fokusiran samo na oplodnju i kultivaciju. Za sve nas, embriologija je interesovanje, odgovornost i ljudske sudbine.“