Dr. Jan Jonáš | Prague Fertility Centre

MUDr. Jan Jonaš 

VTO specijalista 

Doktor Jonaš je pažljiv, osetljiv i ljubazan vodič za parove u lečenju neplodnosti. Ima iskustvo ne samo u oblasti opšte ginekologije i akušerstva, već i kao specijalista u Centru onkološke prevencije. U potpomognutoj reprodukciji se proteže i na oblast onkofertiliteta i rešavanja komplikacija trudnoće izazvanih endometriozom.

O meni: 

Prvi put sam se upoznao sa VTO-om u okviru mog zaposlenja na odeljenju ginekologije i akušerstva u regionalnoj bolnici. Mogućnost individualnog rada sa parovima u teškoj situaciji i uticaja na njihov život na bolje me je toliko privukla da sam odlučio da se potpuno posvetim lečenju neplodnosti. 


Kako se radi o sve aktuelnijem i hitnijem problemu koji je često potcenjen i nedovoljno dijagnostikovan moramo da pokušamo da to promenimo odgovarajućim obrazovanjem – i tako dati parovima šansu da mnogo ranije prođu kroz lečenje sa uspešnim ishodom. Kao lekari, naravno, veoma smo dobro svesni da je potpomognuta reprodukcija često veoma zahtevan proces, ne samo psihički iscrpljujući. Zbog toga naši pacijenti moraju da osete da su u bezbednom okruženju sa nama u PFC‑u, gde je ispoljavanje svih emocija primereno, i mogu da se oslone na nas u svemu. 


Ono što mi se sviđa kod PFC‑a je to što slušamo jedni druge i tražimo rešenja za parove iz različitih uglova. I iako to možda zvuči kao kliše – istina je da me i posle godina prakse svaki drugi pozitivan test na trudnoću i srećna vest pacijenata pokreće i daje snagu za sledeći, ponekad veoma zahtevan posao za nas. Svaki par mi je inspiracija i podsetnik koliko sam srećan što sam otac troje dece.

Obrazovanje i specijalizacija: 

  • 2018 Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva
  • 2007 — 2013 3. LF UK — Opšta medicina

Iskustvo u oblasti: 

  • 2021 – do sada Pregue Fertility Centre – specijalista za vantelesnu oplodnju
  • 20202021 GinCentrum — Ambulantni ginekolog
  • 20192021 Klinički centar ISCAREVTO specijalista
  • Od 2017. godine bolnica Chomutov – odeljenje akušerstva i ginekologije + glavni lekar Centra za prevenciju raka (klinika COP), od 2020. do 2021. godine kao eksterni
  • 20132021 Bolnica Chomutov — Ginekološko-akušersko odeljenje — Doktor

Reč doktora 

Pored preciznosti i upornosti, međusobno poverenje i otvorenost u komunikaciji – po mom mišljenju, jesu jedini način do postizanja zajedničkog cilja.„