RNDr. Katarína Jedličková | Prague Fertility Centre

Dr. Katarína Jedličková 

Senior embriolog 

Zahvalna sam što mogu da se doprinesem i podelim svoje iskustvo u timu za embriologiju PFC‑a, koji ima odlične rezultate. Zahvaljujući predznanju sa vrhunskim tehnologijama i redovnoj obuci, u našoj pomoći parovima uvek pomeramo granice.“