Ing. Ondřej Halda | Prague Fertility Centre

Ing. Ondřej Halda 

Embriolog i androlog sa ESHRE sertifikatom 

Muški faktor igra sve značajniju ulogu u problemu neplodnosti, a ubrzano se razvijaju i nove laboratorijske metode u selekciji i tretmanu spermatozoida. Srećan sam što sam tu i nudim parovima opcije da nađu rešenje. Čak i sa jednim održivim spermatozoidem možemo da nastavimo da radimo i postignemo uspešnu oplodnju.”