Karolína Petruželková, DiS | Prague Fertility Centre

Karolína Petruželková, Dipl. Spec. 

Androlog 

Embriologija je živa oblast i veoma sam srećna što se u PFC‑u ceo tim kreće i uči, kako profesionalno tako i lično u svakodnevnom radu sa pacijentima i njihovim pričama.”