Mgr. Eva Múčková | Prague Fertility Centre

Mgr. Eva Múčková 

Senior embriolog, zamenik šefa laboratorije 

Naš posao je iskustvo, preciznost, ali i intuicija i komunikacija. Sa lekarima tražimo individualnu proceduru lečenja za svaki par. Naš zadatak je da obezbedimo da se svi laboratorijski procesi odvijaju korektno i da pacijenti dobiju potrebne informacije“.