Metody léčby

Pozitivní těhotenský test není náš jediný cíl. Děláme vše pro to, aby celý proces léčby vedl k bezproblémovému těhotenství i ke zdravému dítěti.

IVF (in vitro fertilizace) je metoda mimotělního oplození, kdy si spermie hledá cestu k vajíčku „in vitro“, tedy „mimo tělo“ ženy. Tento proces se podobá běžnému oplodnění. Rozdíl je ale v tom, že probíhá v laboratorním prostředí.

Ačkoliv je tato metoda spontánního oplození běžně v IVF léčbě využívána, nese s sebou některé problémy: nízkou úroveň fertilizace nebo proniknutí více spermií do vajíčka. Abychom tyto nedostatky eliminovali, používáme v IVF léčbě doplňkové specifické laboratorní metody.

.01
IVF s vlastními oocyty

V průběhu léčby poskytujeme zcela osobní přístup a pokud je to možné, provází vás léčbou jeden stálý lékař. Zhodnocení výsledků provedených vyšetření a stanovení správné diagnózy zajistí, že metody léčby, které vám váš lékař následně doporučí, budou vyhovovat právě vám. Pečlivě vybrané metody léčby staví základy k dosažení našeho cíle: vaše zdravé a úspěšné těhotenství.

.02
IVF s darováním

IVF s darovanými vajíčky je osvědčená a úspěšná metoda léčby neplodnosti. Vajíčka od anonymní zdravé dárkyně jsou oplodněna spermiemi vašeho partnera či darovanými spermiemi. Vzniklá embrya jsou po kultivaci přenesena do dělohy příjemkyně. Zbylá kvalitní embrya jsou zamrazena pro transfer v budoucnosti.

.03
Kombinovaný cyklus

Tento cyklus je primárně určen párům, které se ještě pevně nerozhodli pro darovací program a ještě by rádi dali šanci IVF s vlastními vajíčky.

.04
Social freezing

Social freezing neboli zachování plodnosti je preventivní zamrazení spermií nebo vajíček za účelem pozdějšího použití.

Icon IVF

Naše
metody

.01

Výběr spermie
a oplození

OptimFert - Správný okamžik k oplodnění zralého vajíčka +

Správný okamžik k oplodnění zralého vajíčka

OptimFert je naše originální léčebná metoda a představuje pouze jednu z inovací zvyšujících úspěšnost léčby neplodnosti.

V léčbě neplodnosti je rozhodující správné načasování transferu toho nejkvalitnějšího embrya. Pro jeho kvalitu je zase důležitý okamžik, kdy je vajíčko dostatečně zralé a připravené na oplodnění spermií. Jde o zcela dominantní faktor ovlivňující kvalitu embrya.

Metoda OptimFert je založena na monitoringu oocytů, tedy zrajících vajíček, v laboratorním prostředí. Jde o neinvazivní metodu využívající polarizační mikroskopii, která může být využita v léčebných cyklech s čerstvými nebo i zmraženými vajíčky.

LAISS - Laserem asistovaná selekce nemotilních spermií +

Laserem asistovaná selekce nemotilních spermií

Metoda LAISS se používá k identifikaci živých nemotilních spermií pro následné oplození metodou ICSI.

Právě životaschopnost spermií je předpokladem úspěšné léčby metodou ICSI, protože injektování života neschopné spermie do oocytu vede obvykle k selhání oplození. Metoda se doporučuje při MESA / TESE IVF cyklech jako i v jiných případech výskytu nepohyblivých spermií.

MACS - Magneticky aktivované třídění buněk +

Magneticky aktivované třídění buněk

Metoda MACS se používá pro selekci spermií. Využívá magnetického pole a pomáhá tak k odhalení spermií s poškozeným genetickým jádrem.

Proces začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou, kde jsou zachytávány. Nepoškozené spermie protečou kolonou a jsou shromažďované pro další použití, metodu oplození ICSI nebo ke zmrazení.

.02

Výběr embrya
pro transfer

EmbryoScope® +

Výběr dostatečně kvalitního embrya pro transfer je jeden ze zásadních procesů v IVF léčbě.

Výběr správných embryí může pacientům ušetřit čas i peníze a zajistit jim tak jednodušší cestu k vytouženému těhotenství, proto používáme EmbryoScope® pro sledování embryí. EmbryoScope® umožňuje:

  • neinvazívní a v reálném čase kontinuální sledování a vyhodnocování vývoje embrya
  • odhalení poruch v dělení buněk embrya
  • odhalení nekvalitních embryí a jejich vyřazení před transferem

Pomocí přístroje EmbryoScope® je tak možné mít plnou kontrolu nad vývojem embryí a vybrat k transferu nebo k zamrazení jen ta nejkvalitnější.

Prodloužená kultivace - Prodloužená kultivační doba +

Prodloužená kultivační doba

Kultivační doba embrya v laboratorním prostředí od oplození k transferu je obyčejně 3 dny.

V některých případech embryologové doporučují prodlouženou kultivaci, aby mohli vybrat ta nejlepší embrya pro transfer, a to zejména v případech, kdy lékař doporučí pouze jedno embryo a k dispozici je mnoho embryí, ze kterých můžeme vybrat. Prodloužená kultivační doba, která trvá 5 dní, umožňuje mnohem jednodušší a přesnější vyřazení embryí, která se vyvíjejí neuspokojivým způsobem, a zvolit tak pro transfer nebo zmrazení jen ta kvalitní.

.03

Podpora
uhnízdění embrya

LAZT - Asistovaný hatching za použití nekontaktního laseru +

Asistovaný hatching za použití nekontaktního laseru

Embryo je obklopeno ochranným obalem (tzv. zona pellucida). Když se embryo začne uhnizďovat, tato vrstva se ztenčí a nakonec se naruší, aby embryo mohlo obal opustit. Když provedeme laserové ztenčení tohoto obalu, zajistíme, aby embryo vynaložilo méně energie a z obalu se dostalo snadněji a uhnízdilo se.

Embryologové využívají laserovou technologii ke ztenčení ochranného obalu embrya, aby zajistili jeho snadnější uhnízdění. Tím se zvýší šance na úspěšné těhotenství.

EmbryoGlue® +

EmbryoGlue® je médium výhradně používané při transferu, které prokazatelně zvyšuje úspěšnost uhnízdění embrya.

EmbryoGlue® obsahuje hyaluronan a rekombinantní lidský albumin, aby napodobil podmínky v ženské děloze. Médium napomáhá lepší komunikaci embrya s děložní sliznicí a pomáhá k uhnízdění po transferu.

.04

Citlivost děložní sliznice
a doba uhnízdění

ASET - Asynchronní embryo transfer +

Asynchronní embryo transfer

ASET je metoda doporučovaná našimi lékaři, když se těhotenství nedaří z důvodu nepřipravenosti děložní sliznice, kdy jí embryo není přijímáno. Implantační doba děložní sliznice, tedy nejvhodnější doba pro uhnízdění embrya, se mění v každém cyklu.

Pomocí ASET můžeme transferovat různá embrya v různých stádiích vývoje tak, že některá před transferem zmrazíme. Transferem embryí v různých stádiích pomůžeme děložní sliznici zvýšit šanci na úspěšné uhnízdění embryí.

Buďte v kontaktu.

Máte zájem o konzultaci
s jedním z našich specialistů?

scroll