Vyšetření neplodnosti u ženy | Prague Fertility Centre

Vyšetření neplodnosti u žen 

Nedaří se vám otěhotnět, nebo jen chcete vědět, že je u vás vše v pořádku? Obraťte se na naše odborníky, kteří vaši plodnost zhodnotí, pomohou odhalit možné příčiny problémů a doporučí vhodnou metodu léčby šitou na míru vašim individuálním požadavkům a potřebám.

Kontaktujte nás

Jaké jsou nejčastější příčiny ženské neplodnosti? 

  • nesprávná nebo snížená funkce vaječníků způsobující hormonální nerovnováhu
  • různé vady na vejcovodech a děloze – srůsty, neprůchodnost, endometrióza atd
  • imunologické příčiny a genetické faktory
  • posun plánování těhotenství do vyššího věku
  • problémy způsobené životním stylem – např. stres, užívání návykových látek, obezita

Jak probíhá zjištění příčin neplodnosti u žen? 

Na úvodní konzultaci si s lékařem promluvíte, seznámíte ho se svou komplexní anamnézou a proběhnou první vyšetření v podobě ultrazvuku, stěrů a krevních testů. 

Díky nim může lékař zhodnotit vaši plodnost a sestavit individuální léčebný plán.

Úvodní konzultace 

Anamnéza 

Na první konzultaci vás čeká rozhovor s lékařem, který pro úspěšnou léčbu potřebuje znát vaši detailní osobní, rodinnou i gynekologickou anamnézu. Bude ho zajímat průběh vašeho cyklu, prodělaná závažnější onemocnění, operace, možné alergie a také léky, které užíváte. To umožňuje zjistit případné příčiny neplodnosti a naplánovat další vhodná vyšetření.

Ultrazvukové vyšetření 

Vyšetření ultrazvukem je jedním ze základních kroků, které vás při úvodní konzultaci čekají. Lékař pomocí přístroje zhodnotí velikost a tvar dělohy, dutiny děložní včetně výšky děložní sliznice i stav vaječníků a vejcovodů. Tato neinvazivní zobrazovací metoda může odhalit možné příčiny problémů s početím.

Stěry z děložního čípku 

Během gynekologické prohlídky provede lékař v indikovaném případě také stěry z děložního čípku, které vyloučí pohlavně přenosné choroby– např. chlamydie, ureoplasma, mykoplasma. Jde o nemoci, které je třeba před započetím léčby vyléčit. Neléčené infekce způsobují mnohé problémy, které zabraňují otěhotnění.

Krevní odběr 

Odběr krve a její vyšetření dokáže odhalit další možné příčiny, které vedou k problémům s otěhotněním. Sledují se přitom jak základní parametry a pohlavní choroby, tak hormonální profil i přítomnost protilátek, které způsobují problémy. Zjišťuje se také hladina hormonu AMH, ukazujícího na rezervu vajíček, a stav hormonů štítné žlázy.

Zhodnocení výsledků a plán dalšího postupu 

Vyšetření průchodnosti vejcovodů 

Častou příčinou neplodnosti u žen je neprůchodnost vejcovodů, která zabraňuje vajíčkům v cestě do dělohy, nemůžou tak být oplodněna. Stojí za ní gynekologické záněty, infekce, srůsty či endometrióza. Diagnostikovat se dá pomocí ultrazvukové metody (ExFoamKit) nebo laparoskopie. Pokud je neprůchodnost potvrzena, není cestou k otěhotnění inseminace, ale pouze IVF léčba.

Imunologické vyšetření 

10 % párů nemůže otěhotnět z důvodu reakcí imunitního systému ženy – ten může vytvářet protilátky proti spermiím i vlastním vajíčkům a embryím. Vodítkem můžou být potraty i neúspěšné pokusy o IVF. Dalším důvodem pro reprodukční imunologické vyšetření, které se provádí jednoduše odběrem krve, je autoimunitní onemocnění jednoho z partnerů.

Genetické vyšetření 

Genetické vyšetření před IVF je indikováno v případě, že se v rámci anamnézy zjistí možná genetická zátěž. Je vhodné i tehdy, když žena nemůže dlouhodobě otěhotnět nebo má za sebou opakované potraty bez jasné příčiny. Genetické vyšetření je nutné, pokud plánujeme preimplantační vyšetření embryí, nejčastěji pro riziko vývoje nových mutací, které se zvyšují s věkem ženy.

Vyšetření při opakovaně neúspěšném IVF 

ERA test 

Pomocí testu ERA lze zjistit receptivitu endometria na progesteron – tj. vyšetření fertilního okna – jednoduše řečeno dovoluje odhadnout okamžik, kdy je sliznice dělohy nejpřipravenější na přijetí embrya, a to na mnohem vyšší úrovni, než je tomu při ultrazvuku. Tento test je vhodný pro ženy, u kterých dochází k opakovanému neúspěchu při uhnízdění embrya.

EMMA test 

Dalším testem, kterým je možné zjistit stav děložní sliznice, konkrétně jejího mikrobiomu, je EMMA test. V případě zjištění odchylek navrhne lékař individuální postup pro jeho návrat do optimálního stavu. Pomoci může dle zjištěných hodnot léčba antibiotiky a/​nebo probiotiky. Doporučit lze v případech opakovaných potratů i neúspěšných implantací.

ALICE test 

Test ALICE rozeznává patogeny, které způsobují chronický zánět děložní sliznice, a to i v případě, že se objeví jen velmi malé množství bakterií. Tyto záněty se objevují až u třetiny žen, které nemohou otěhotnět – mohou být příčinou opakovaných potratů či neuchycení embrya a vhodně zvolená léčba dokáže tento problém řešit.

Be-ready test 

Be-ready test stejně jako ERA určuje receptivitu endometria a na základě jeho výsledků lze určit ideální čas, kdy provést embryotransfer vzhledem k optimálnímu stavu děložní sliznice. Mnoho žen má tzv. implantační okno posunuté, proto u nich může docházet k neúspěchu při uhnízdění, a tento test ukáže, zda je vhodné vůči němu transfer posunout.

Negativní vlivy na plodnost 

Věk 

Hlavní faktor ženské plodnosti je věk – zásoba vajíček i plodnost s věkem klesá. Pokud plánujete těhotenství později, můžete si nechat vajíčka zamrazit.

Kouření 

Jedním z faktorů, který může negativně ovlivnit plodnost ženy, je kouření. Zároveň je i možnou příčinou potratů i předčasných porodů.

Alkohol 

Alkohol je vhodné vynechat či jeho konzumaci značně omezit nejen v době těhotenství, ale také v době, kdy se o početí teprve snažíte.

Nadváha 

Vysoká váha, ale naopak i podváha, mohou být překážkou při snaze otěhotnět. V takovém případě se zaměřte na změnu životního stylu a jídelníčku.

Nedostatek pohybu 

Nedostatek fyzické aktivity má vliv na celkový zdravotní stav, který ovlivňuje i vaši plodnost. Zařaďte proto přiměřený pohyb do svého života.

Nadměrná zátěž 

I nadměrná zátěž, jak fyzická, tak psychická ve formě stresu a nedostatku odpočinku, může přispět k horší plodnosti. Pokuste se více odpočívat.