Ceny a pojišťovny | Prague Fertility Centre

Ceny a smluvní pojišťovny 

V PFC chápeme, že léčba neplodnosti může být emočně i finančně náročná, proto se snažíme maximalizovat šance na úspěch v každém cyklu, mimojiné použitím vhodných metod pro váš konkrétní případ. Získejte přehled o cenách zachování plodnosti a asistované reprodukce s úhradou pojišťovny i pro samoplátce. Detaily s vámi probere osobně naše koordinátorka.

Kontaktujte nás

Ceny léčby 

Ke všem pacientům přistupujeme individuálně, proto i výsledná cena umělého oplodnění závisí na zvolených léčebných a laboratorních metodách. Lékař vám po konzultaci a provedení vyšetření doporučí, které laboratorní procedury mohou zvýšit úspěšnost léčby ve vašem konkrétním případě.

Kompletní ceník laboratorních metod vám sdělí vaše koordinátorka a v případě kombinace více metod vám nabídne zvýhoděné balíčky.

Nativní IVF cyklus s ICSI 

26 000 Kč 

Cena zahrnuje: konzultaci k léčebnému cyklu, vyšetření pohlavně přenosných chorob pro oba partnery, léčebný plán, ultrazvukové vyšetření, odběr vajíček, spermiogram a zpracování spermií, ICSI 2 vajíček, kultivaci embryí po dobu 48 hodin, embryotransfer.


Cena nezahrnuje: celkovou anestezii, další pokročilé laboratorní metody.

IVF cyklus s minimální stimulací s ICSI 

32 000 Kč 

Cena zahrnuje: konzultaci k léčebnému cyklu, vyšetření pohlavně přenosných chorob pro oba partnery, léčebný plán – stimulační protokol, ultrazvukové vyšetření, odběr vajíček, spermiogram a zpracování spermií, ICSI 2 vajíček, kultivaci embryí po dobu 48 hodin, embryotransfer.


Cena nezahrnuje: celkovou anestezii, další pokročilé laboratorní metody, stimulační léky.

Kompletní cyklus IVF 

hrazeno pojišťovnou 

Cena zahrnuje: konzultaci k léčebnému cyklu, vyšetření pohlavně přenosných chorob pro oba partnery, léčebný plán – stimulační protokol, ultrazvukové vyšetření, odběr vajíček, spermiogram a zpracování spermií, kultivaci embryí po dobu 48 hodin, embryotransfer.


Cena nezahrnuje: celkovou anestezii, další pokročilé laboratorní metody, stimulační léky.

Kryoembryotransfer (KET)

15 000 Kč 

Cena zahrnuje: zavedení embrya do dělohy, které bylo zmrazeno metodou vitrifikace a následně rozmrazeno

IVF s darovanými vajíčky 

od 60 000 Kč 

Cena zahrnuje: konzultaci k léčebnému cyklu, vyšetření pohlavně přenosných chorob pro oba partnery, výběr a přípravu dárkyně (včetně stimulačních léků), ultrazvukové vyšetření, spermiogram a zpracování spermií, kryokonzervaci spermií a jejich skladování po dobu 1 roku, metodu ICSI, prodlouženou kultivaci embryí a embryotransfer. 


Cena nezahrnuje: další pokročilé laboratorní metody.


Program garance: Vždy garantujeme alespoň 2 embrya z darovaných oocytů k embryotransferu, pakliže má partner kvalitní spermiogram.

IVF s darovanými embryi 

od 48 000 Kč 

Cena zahrnuje: embryotransfer jednoho kvalitního vyselektovaného rozmraženého embrya od důkladně prověřené dárkyně a dárce spermatu.


Zmrazení vajíček (social freezing) 

40 000 Kč 

Cena zahrnuje: 60minutovou konzultaci s lékařem, ultrazvukové vyšetření a podrobný léčebný plán, test pohlavně přenosných chorob, stimulaci vaječníků pro odběr vajíček, ultrazvukové vyšetření během stimulace, celkovou anestezii, odběr vajíček, zhodnocení kvality embryologem, zamražení vajíček vitrifikací 3 roky jejich skladování. 


Cena nezahrnuje: stimulační léky.

Zmrazení spermií 

6 000 Kč 

Cena zahrnuje: spermiogram, zmražení spermií, kontrolní rozmražení vzorku na test přežití spermií po rozmražení, skladování po dobu 1 roku.


Cena nezahrnuje: test pohlavně přenosných chorob (u samoplátců + 2 000 Kč, u pojištěných hradí pojišťovna).

Intrauterinní inseminace (IUI)

hrazeno pojišťovnou 

Cena zahrnuje: přípravu spermií pro inseminaci (spermiogram, preparace spermií) a zavedení zpracovaného ejakulátu do dělohy.

Nativní IVF cyklus s ICSI 

26 000 Kč 

Cena zahrnuje: konzultaci k léčebnému cyklu, vyšetření pohlavně přenosných chorob pro oba partnery, léčebný plán, ultrazvukové vyšetření, odběr vajíček, spermiogram a zpracování spermií, ICSI 2 vajíček, kultivaci embryí po dobu 48 hodin, embryotransfer.


Cena nezahrnuje: celkovou anestezii, další pokročilé laboratorní metody.

IVF cyklus s minimální stimulací s ICSI 

32 000 Kč 

Cena zahrnuje: konzultaci k léčebnému cyklu, vyšetření pohlavně přenosných chorob pro oba partnery, léčebný plán – stimulační protokol, ultrazvukové vyšetření, odběr vajíček, spermiogram a zpracování spermií, ICSI 2 vajíček, kultivaci embryí po dobu 48 hodin, embryotransfer.


Cena nezahrnuje: celkovou anestezii, další pokročilé laboratorní metody, stimulační léky.

Kompletní cyklus IVF 

39 000 Kč 

Cena zahrnuje: konzultaci k léčebnému cyklu, vyšetření pohlavně přenosných chorob pro oba partnery, léčebný plán – stimulační protokol, ultrazvukové vyšetření, odběr vajíček, spermiogram a zpracování spermií, kultivaci embryí po dobu 48 hodin, embryotransfer.


Cena nezahrnuje: celkovou anestezii, další pokročilé laboratorní metody, stimulační léky.

Kryoembryotransfer (KET)

15 000 Kč 

Cena zahrnuje: transfer jednoho kvalitního vyselektovaného rozmraženého darovaného embrya.

IVF s darovanými vajíčky 

od 125 000 Kč 

Cena zahrnuje: konzultaci k léčebnému cyklu, vyšetření pohlavně přenosných chorob partnera, výběr a přípravu dárkyně (včetně stimulačních léků), ultrazvukové vyšetření, spermiogram a zpracování spermií, kryokonzervaci spermií a jejich skladování po dobu 1 roku, metodu ICSI, prodlouženou kultivaci embryí a embryotransfer. 


Cena nezahrnuje: další pokročilé laboratorní metody.


Program garance: Vždy garantujeme alespoň 2 embrya z darovaných oocytů k embryotransferu, pakliže má partner kvalitní spermiogram.

IVF s darovanými embryi 

od 48 000 Kč 

Cena zahrnuje: embryotransfer jednoho kvalitního vyselektovaného rozmraženého embrya od mladé, důkladně prověřené dárkyně a dárce spermatu.

Zmrazení vajíček (social freezing) 

40 000 Kč 

Cena zahrnuje: konzultaci s lékařem, ultrazvukové vyšetření a podrobný léčebný plán, test pohlavně přenosných chorob, stimulaci vaječníků pro odběr vajíček, ultrazvukové vyšetření během stimulace, celkovou anestezii, odběr vajíček, zhodnocení kvality embryologem, zamražení vajíček vitrifikací 3 roky jejich skladování.


Cena nezahrnuje: stimulační léky.

Zmrazení spermií 

6 000 Kč 

Cena zahrnuje: spermiogram, zmražení spermií, kontrolní rozmražení vzorku na test přežití spermií po rozmražení, skladování po dobu 1 roku.


Cena nezahrnuje: test pohlavně přenosných chorob (u samoplátců + 2 000 Kč, u pojištěných hradí pojišťovna).

Intrauterinní inseminace (IUI)

10 000 Kč 

Cena zahrnuje: přípravu spermií pro inseminaci (spermiogram, preparace spermií) a zavedení zpracovaného ejakulátu do dělohy.

Smluvní zdravotní pojišťovny 

Naše klinika spolupracuje se všemi českými zdravotními pojišťovnami. Základní cyklus umělého oplodnění hradí pojišťovny ženám ve věku od 22 let do dne čtyřicátých narozenin nejvíce třikrát za život, případně čtyřikrát za život, pokud bylo v prvních dvou cyklech přeneseno pouze 1 embryo. Ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů pojišťovny cyklus IVF hradí od 18 let do dne dosažení čtyřicátého roku věku. Pojištěná pacientka má dále nárok na úhradu stimulačních léků pojišťovnou do limitu 2 250 IU (jednotek). Doplatek za stimulační léky nad rámec limitu, stejně jako platbu za speciální laboratorní metody, si hradí pacienti. Léčbu neplodnosti metodou inseminace hradí pojišťovna 6x za život.

Zkratka 

Název 

Kód 

VZP 

111 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 

VoZP 

201 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

ČPZP 

205 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

OZP 

207 

Oborová zdravotní pojišťovna 

ZPŠ 

209 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

ZPMVČR 

211 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

RBP-ZP 

213 

RBP, zdravotní pojišťovna 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

Oborová zdravotní pojišťovna 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

RBP, zdravotní pojišťovna 

111 

201 

205 

207 

209 

211 

213