Tabuizované téma: Opakované potraty | Prague Fertility Centre

Ponovljeni pobačaji 

Mišljenje našeg doktora 

29.04.2024

Tabu tema o kojoj se u društvu ne govori često. Nije opšte poznato da se trudnoća završava spontanim pobačajem kod svake četvrte ostvarene trudnoće. Logično, žene ne vole da dele svoje lično iskustvo sa spontanim pobačajem. Spontani pobačaj se definiše kao neželjeni prekid trudnoće do 24. nedelje gestacije, odnosno pre nego što se postigne održivost fetusa.. Koji su uzroci pobačaja i kako muškarci učestvuju u njima? To ćete takođe saznati u intervjuu sa glavnom doktorkom Prague Fertility Centre MUDr. Lucijom Švabikovom.

Koji su mogući uzroci pobačaja?

Najčešći razlozi za pobačaj su genetski uzroci, koji mogu biti urođeni i već prisutni u genetskim informacijama pojedinih partnera, ali takodje de novo“ – nastalih. Ovo obično dolazi ruku pod ruku sa povećanjem starosti žene, pri čemu se rizik od pobačaja rapidno povećava od 33. godine života žene. Drugi razlozi mogu biti imunološki uzroci. Tokom rane trudnoće, telo žene mora biti imunološki spremno da primi embrion koji je delimično stran telu. (Polovina je od partnera). To je složen proces imunotolerancije, ali može biti poremećen. Ovde je neophodno proći imunološki pregled i specifičan plan lečenja.


Može li pobačaj biti uzrokovan nekom drugom medicinskom komplikacijom?


Pobačaj može biti izazvan i lošim lečenjem endokrinoloških bolesti (npr. smanjena ili povećana funkcija štitne žlezde, dekompenzovani dijabetes, hiperprolaktinemija) ili jednim od najčešćih hormonskih poremećaja, sindromom policističnih jajnika (PCOS). Kod ove bolesti, može da oboli i do 20 odsto žena u populaciji, razlog većeg rizika od pobačaja nije sasvim jasan.


Šta da radim ako mi je dijagnostikovana neka od navedenih bolesti?


U takvim slučajevima neophodna je interdisciplinarna saradnja sa endokrinologom, obezitologom ili drugim specijalistom. U društvu postoji percepcija da se klinika za potpomognutu reprodukciju (VTO) fokusira samo na veštačku oplodnju. Ovo je samo delimično tačno, fokusiramo se i na reproduktivno zdravlje para.


Na šta još treba paziti?


U ličnoj i ginekološkoj anamnezi žene prvenstveno je neophodno identifikovati faktore rizika. To su starost, težina ili nelečene bolesti koje su gore navedene. Uticaj ima i prisustvo urođenih genetskih mana u porodici. Ovo može izazvati, na primer, povećano zgrušavanje krvi ili određene bolesti raka. Kao primer navešću mutaciju BRCA gena, što je ozbiljna predispozicija za rak dojke ili jajnika.


Trudnoća nije pitanje samo žena. Šta u ovom kontekstu znače muškarci?


Kod muškaraca, stručnjaci posebno vode računa o pregledu spermiograma. Lična anamneza o prethodnim operacijama – na primer na testisima ili prostati – takođe je važna. Značajan uticaj imaju i druge bolesti i specifični lekovi koje muškarac uzima. Mislim na lekove za hipertenziju, holesterol i druge.


Može li se pomoći ženama koje imaju ponovljene pobačaje?


U slučaju genetskog uzroka pobačaja, svakako su prikladne genetske konsultacije para i analiza krvi, iz kojih se mogu ispitati genetske informacije oba partnera (tzv. kariotip). Čak i ako su oba partnera zdrava, oni mogu biti nosioci određenog genetskog problema, koji se onda može manifestovati u početnoj trudnoći.


Kako se sprovode genetski testovi?


Prilikom pregleda genetičar ukazuje na takozvanu preimplantacionu dijagnozu u embrionu. U toku je genetsko ispitivanje nekoliko ćelija uzetih iz embriona. Ovo će potvrditi ili isključiti moguće genetske uzroke pobačaja. Zbog toga se za mogući VTO tretman koriste samo genetski zdravi, takozvani euploidni embrioni. Ukoliko se sumnja na imunološki faktor, neophodno je sarađivati sa reproduktivnim imunologom i tretman prilagoditi svakom paru.


Na šta ne smemo zaboraviti?


Lečenje pacijentica koje žele da zatrudne uvek treba da bude individualno i sveobuhvatno. Ne radi se samo o pokušaju da se izazove ovulacija. Takođe je neophodno prilagođavanje težine i životnih navika.