Tabuizované téma: Opakované potraty | Prague Fertility Centre

Tabuizované téma: Opakované potraty 

Slovo lékaře 

29.04.2024

Tabuizované téma, o němž se ve společnosti často nemluví. Obecně se příliš neví, že potratem končí až čtvrtina všech těhotenství. Ženy osobní zkušenost s potratem logicky nerady sdílejí. Potrat je definován ukončením gravidity před dosažením životaschopnosti plodu. Tedy do 24. týdne gravidity. Co bývají příčiny potratu a jak se na nich podílí muži? I to se dozvíte v rozhovoru s vedoucí lékařkou Prague Fertility Centre MUDr. Lucií Švabíkovou.

Jaké jsou možné příčiny potratu?

Nejčastějšími důvody potratu jsou genetické příčiny, které mohou být vrozené a jsou již přítomny v genetické informaci u jednotlivých partnerů, ale také de novo“ — vzniklé. Ty většinou přichází ruku v ruce s narůstajícím věkem ženy, čímž geometrickou řadou od 33. roku věku ženy roste i riziko potratu. Dalším důvodem mohou být imunologické příčiny. Tělo ženy v době časné gravidity musí být imunologicky připravené přijmout embryo, které je částečně tělu cizí. (Polovina je od partnera). Jedná se o složitý proces imunotolerance, jenž ale může být narušen. Zde je nutné podstoupit imunologické vyšetření a plán konkrétní léčby.


Může být potrat vyvolán i jinou zdravotní komplikací?


Potrat může být vyvolán také špatně léčeným endokrinologickým onemocněním (např. sníženou nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy, dekompenzovaný diabetes, hyperprolaktinémie), nebo jednou z nejčastějších hormonálních poruch syndromem polycystických vaječníků (PCOS). U tohoto onemocnění, kterým může trpět až 20 % žen v populaci, není zcela zřejmá příčina vyššího rizika potratu.


Jak postupovat v případě, že mi byla diagnostikována jedna ze zmiňovaných nemocí?

V takových případech je nezbytná mezioborová spolupráce s endokrinologem, obezitologem, popřípadě s jiným specialistou. Ve společnosti panuje představa, že klinika asistované reprodukce (IVF) se zaměřuje pouze na umělé oplodnění. To je jen částečná pravda, zaměřujeme se rovněž na reprodukční zdraví páru.


Na co si dát dál pozor?


V osobní a gynekologické anamnéze ženy je nutné především zjistit rizikové faktory. Těmi jsou věk, hmotnost či neléčená onemocnění zmíněná výše. Vliv má též přítomnost vrozených genetických vad v rodině. Ty mohou způsobovat například zvýšenou srážlivost krve nebo některá nádorová onemocnění. Jako příklad uvedu mutaci genu BRCA, která je závažnou predispozicí k nádorovému onemocnění prsu nebo vaječníků.


Gravidita není jen záležitostí žen. Co v této souvislosti znamenají muži?

U mužů odborníci zohledňují zejména vyšetření spermiogramu. Důležitá je i osobní anamnéza týkající se proběhnuvších operací – např. na varlatech nebo na prostatě. Významný vliv mají také jiná onemocnění a konkrétní medikace, kterou muž užívá. Mám na mysli léky na hypertenzi, cholesterol, a další.


Lze ženám s opakovanými potraty pomoci?


U genetické příčiny potratu je jistě na místě párová genetická konzultace a vyšetření krve, z čehož lze vyšetřit genetickou informaci u obou partnerů (tzv. karyotyp). I když jsou oba partneři zdraví, mohou být nosiči konkrétního genetické problému, který se poté může manifestovat u počínající gravidity.


Jak probíhají genetická vyšetření?

Během vyšetření genetik indikuje tzv. preimplantační diagnostiku v embryu. Probíhá genetické vyšetření několika buněk odebraných z embrya. Tím se potvrdí, či vyloučí možné genetické příčiny potratu. Pro případnou IVF léčbu jsou tedy použita pouze geneticky zdravá, tzv. euploidní embrya. Při podezření na imunologický faktor je nutné spolupracovat s reprodukčním imunologem a nastavit léčbu každému páru na míru.


Na co bychom neměli zapomenout?


Léčba pacientek, které chtějí otěhotnět, by vždy měla být individuální a komplexní. Nejedná se jen o snahu vyvolání ovulace. Nutná je i úprava hmotnosti a životních návyků.