Mužská neplodnost a její příčiny: 1. část | Prague Fertility Centre

Mužská neplodnost a její příčiny: 1. část 

Neplodnost 

17.05.2023

Obavy z neplodnosti bývají nejen na straně žen, ale také mužů. Příčina mnohdy tkví v životním stylu, jehož změnou k lepšímu mohou partneři výrazně přispět ke své plodnosti. Pokud ani po roce pravidelného nechráněného styku není těhotenský test pozitivní, neodkládejte návštěvu lékaře. V tomto článku vám přiblížíme nejčastější příčiny mužské neplodnosti a možnosti její léčby.

Už několik let po sobě je výsledkem studií stejný závěr: jen ve 20 % případů se na neplodnosti podílí mužský faktor. Příčiny mohou být ukryty jak v genetice, tak životním stylu. Mnohdy se jedná o kombinaci více faktorů a to na straně muže i ženy. I to je jeden z důvodů, proč mnohdy nelze příčinu mužské neplodnosti určit na 100 %. Přesto návštěvu lékaře neodkládejte, pokud máte podezření, že jste neplodný.

Rakovina varlat i její léčba bývají příčinou neplodnosti

Rakovina varlat čím dál častěji postihuje také mladší muže. Máte-li jakékoliv pochybnosti, neodkládejte návštěvu urologa. Jedinou vhodnou prevencí je samovyšetření varlat, které pomáhá rakovinu odhalit a léčit včas. Nejen samotná rakovina, ale i její léčba ovlivňuje plodnost muže. Obnovení plodnosti po radioterapii je pak individuální. Druhou možností je zmražení spermií v plodném věku a v dobrém zdravotním stavu. Máte tak jistotu, že pokud tomu bude v budoucnu jinak, nepřipravíte se o možnost mít vlastní potomky.

Nejběžnější příčiny neplodnosti partnera

Rozšíření žil v oblasti šourku (varikokéla)

Onemocnění lze přirovnat ke křečovým žilám na nohou nebo hemeroidům. Postihuje chámovod a projevuje se zmnožením a rozšířením žilní pleteně. Dochází tak k městnání krve, čímž je narušeno cévní zásobování varlat.

Varikokéla má ve většině případů vliv jen na jedno z varlat, protože každé varle má svůj vlastní přívod krve. Kvůli pomalejšímu průtoku krve ve varleti dochází k jeho oteplení (cca o 0,60,8 °C). Zvýšená teplota ovlivňuje nejen kvalitu a počet spermií, ale dochází současně i ke špatné cirkulaci a výživě varlete.

Co je hlavní příčinou tohoto onemocnění, není zcela jasné. Většina případů vzniká bez jasně vyvolané příčiny. Jedinou dosud odhalenou a velmi vzácnou příčinou je vznik zhoubného nádoru a metastáz v oblasti břicha. Svým tlakem na žíly mohou zhoršit odtok krve.

Muži často ani nevědí, že varikokélu mají. Ke zvětšení varlete dochází až v pozdějším stádiu, kdy jsou žíly již výrazně poškozené. Pocit těžkosti a nepohodlí v oblasti šourku bývají prvotními signály, které však pacienti s varikokélou nespojí.

Varikokélu lze řešit. Jakmile je onemocnění diagnostikováno lékařem, je jediným řešením operace.
Podle rozsahu onemocnění lékař navrhne mikrochirurgický zákrok či sklerotizaci (odstranění žil injekční metodou s použitím sklerotizační látky vpravené do žilního systému). Operace probíhá v celkové anestezii a pooperační rekonvalescence z pravidla netrvá déle než jeden týden.

Nesestouplá varlata

Onemocnění odborně zvané kryptorchizmus můžeme zjednodušeně charakterizovat jako nepřítomností varlete v šourku. Nesestouplé varle bývá většinou vadou vrozenou. Ještě než se plod narodí, už během těhotenství dochází k sestupu varlete tříselným kanálkem do šourku. Sestup pokračuje i po narození a měl by být dokončen nejpozději do půl roku.

Zpravidla při každé návštěvě pediatra je sestup varlat kontrolován. Také rodiče bývají dobře poučeni. I tak se může stát, že problém nastane a je potřeba ho včas řešit. V opačném případě hrozí poškození zárodečných buněk a v dospělosti neplodnost. U těžkých forem retence varlete se dokonce zvyšuje pravděpodobnost rakoviny varlete, a to až dvacetkrát.

Pro správný vývoj spermií je teplota zásadní.
V šourku je teplota optimální, nižší než v těle. Pokud varle do šourku nesestoupí, jsou spermie vystaveny vyšší teplotě. Léčba probíhá korigováním varlat do správné polohy. Pokud dojde k léčbě včas, bývá v 810 případů plodnost obnovena.

Erektilní dysfunkce patří k nejběžnějším příčinám

Impotence postihuje poměrně vysoké procento mužů. Projevuje se neschopností udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti po dostatečnou dobu. Impotence může, ale nemusí být trvalá. Záleží na odhalené příčině, tzn. zda se jedná o psychické problémy nebo spíše organické.

Podle lékařů to bývá častěji druhý případ, kdy může za impotenci například kouření, diabetes nebo ateroskleróza. Poruchy erekce také mohou způsobit některé léky na léčbu vysokého tlaku nebo prostaty. Potenci lze léčit, ale lepší je jí předcházet, tzn. vyvarovat se rizikového chování jako je kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo nezdravý životní styl.

Léčba impotence je individuální a je nutné určit její příčinu. Porucha ztopoření penisu totiž může být signálem vážnějšího onemocnění, například cukrovky nebo cévní mozkové příhody. Základním vyšetřením je ultrazvuk a měření cévních průtoků. Následná léčba je individuální a závisí na výsledcích vyšetření. Zpravidla pomohou léky, které jsou schopné zvýšit přívod krve. 

Vyšetření neplodnosti u muže 

Zánět varlat (orchitida)

Onemocnění se nejčastěji objevuje jako důsledek infekčního onemocnění, např. příušnice. Zatímco většina dětí prodělá nemoc bez větších problémů, u dospělého muže může být průběh nebezpečnější. Až v pětině případů doprovází toto onemocnění také orchitida. Hlavními příznaky jsou bolest a zarudnutí varlete. Neléčený zánět může posléze zapříčinit neplodnost, ale i další problémy jako snížení libida, změny ve tvaru varlat nebo zpomalený metabolismus. Zánět většinou postihne jedno varle a pouze vzácně obě. Pokud orchitis postihne obě varlata, je riziko neplodnosti vysoké. Lékařskou pomoc byste měli vyhledat nejen při zjevných problémech, ale i podezření na orchitidu. Samozřejmě také pokud přijdete do styku s dítětem s příušnicemi, zajděte k lékaři. Včas podchycené příušnice je snazší vyléčit, pokud léčba započne včas. Můžete tak zachránit nejen svou plodnost, ale hlavně život.


Protilátky proti spermiím

Zjednodušeně řečeno organismus vnímá spermie jako cizí, a to kvůli tomu, že obsahují jen poloviční počet chromozomů. Protilátky se navážou na spermie, inhibují jejich pohyb a zastavují vstup do vajíčka. Protilátky se nabalí na hlavičky spermií a brání tak splynutí spermie s vajíčkem. Léčba imunologické neplodnosti bývá náročná, ale ne neřešitelná. Obejít ji lze technikou asistované reprodukce, kdy se metodou IVF-ICSI pomůže spermiím dostat se do vajíčka. K imunologické mužské neplodnosti může také dojít vlivem úrazu, zánětu nebo nádorového onemocnění varlat. I v tomto případě se začnou tvořit protilátky proti vlastním spermiím. Častým a zpravidla tím nejsnazším řešením jsou speciální léky tlumící partnerův imunitní systém. Užívají se jen po dobu, kdy se pár pokouší o početí.