PFC v médiích | Prague Fertility Centre

PFC v médiích 

Aktuality 

07.05.2024

Rozsáhlé mediální pokrytí Prague Fertility Centre ve významných českých médiích nyní přináší nový rozměr povědomí o asistované reprodukci. Od televizních pořadů až po online platformy, klinika se stala centrem zájmu díky svému úsilí osvětlovat problematiku neplodnosti. Díky účasti vedoucí lékařky Lucie Švabíkové v tematickém podcastu Neklepat!” se rozsahu této diskuse ještě rozšířil. Přečtěte si, jak Prague Fertility Centre přispívá k otevřené diskusi a poskytuje podporu těm, kdo se potýkají s výzvami reprodukčního zdraví.

Chceme přinášet stále nové informace a novinky z prostředí kliniky asistované reprodukce, i proto jsme v médiích jako doma. Prague Fertility Centre nedávno zaznamenala významné mediální pokrytí v rámci svého úsilí osvětlovat problematiku asistované reprodukce. Kromě účasti v televizních pořadech, jako je Víkend” na TV Nova a Snídaně s Novou”, se klinika objevila také v online prostředí. Server Žena — in přinesl články, které osvětlovaly různé aspekty neplodnosti a asistované reprodukce, a to včetně zajímavých faktů o opakovaných potratech.

Refresher
otiskl text, který vychází z dat celostátního průzkumu veřejného mínění pro kliniku umělého oplodnění Prague Fertility Centre z roku 2023. Tento průzkum poukázal na to, že pomoc s příchodem miminka potřebuje dnes každý pátý český pár. Tato statistika ilustruje rozsah a význam problému neplodnosti v současné společnosti a zdůrazňuje potřebu poskytovat dostupnou a kvalitní péči v oblasti reprodukčního zdraví. Jaké jsou příčiny a řešen pak dále rozebíralo i lifestylové periodikum určené primárně pro dámské publikum Ženy s.r.o..

Díky širokému mediálnímu zájmu se povědomí o práci Prague Fertility Centre a o problematice neplodnosti stále rozšiřuje. Otevřená diskuse a sdílení informací jsou klíčové pro odstranění stigma spojeného s neplodností a pro poskytnutí podpory těm, kteří se s touto výzvou potýkají. I proto jsme ve spolupráci s AMI Communications zorganizovali pro novináře Kulatý stůl, kde jsme konzultovali možnosti IVF či jak jsme na tom s (ne)plodností.

Vedoucí lékařka kliniky, MUDr. Lucie Švabíková se nedávno zúčastnila tematického podcastu Neklepat!”, který si čtenáři a diváci mohou dopřát i v audiovizuální formě na serveru Novin​ky​.cz či na oblíbeném Streamu. V rámci tohoto podcastu sdílela své znalosti a zkušenosti v oblasti asistované reprodukce a diskutovala o aktuálních trendech a výzvách v této oblasti.

Prague Fertility Centre rozvíjí povědomí o reprodukčních možnostech a péči poskytované pacientům. S důrazem na neustálé inovace a péči založenou na nejnovějších vědeckých poznatcích si klinika klade za cíl nadále pomáhat párům dosáhnout snu o založení rodiny.