MUDr. Jan Jonaš

IVF Lékař

Gynekologie (a porodnictví) skýtá nepřeberné možnosti uplatnění i seberealizace (operativa, zobracovací medody, péče o těhotné, vedení porodů…) a asistovaná reprodukce je jen třešničkou na dortu, která většinu tohoto spojuje v jeden komplexní celek. Je skvělý pocit vidět úspěchy naší práce na vlastní oči a je mi vždy velkou ctí, být nápomocen při plnění všeobecně našeho nejdůležitějšího životního údělu.

Vzdělání a specializace:

 • 1994 – 1999 ZŠ Brigádníků, Praha 10
 • 1999 – 2007 Gymnázium Voděradská, Praha 10
 • 2007 – 2013 3. LF UK v Praze – magisterské studium – Všeobecné lékařství
 • Člen Akademického senátu
 • Člen Komise pro výuku
 • 2018 Specializovaná způsobilost v oboru GYNPOR – FNKV, 3. LF UK, Praha

Praxe v oboru:

 • 2013 – dosud Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov o.z.,, Gynekologicko-porodnické oddělení
 • Od 2013 jako sekundář
 • Od 2017 – vedoucí lékař COP ambulance
 • Od 2018 jako staniční lékař
 • Od 2020 jako externista
 • 2019 – 2021 Iscare a.s. Lékař centra asistované reprodukce
 • 2020 – 2021 Gyncentrum s.r.o. Ambulantní gynekolog
 • 2021 – dosud Prague Fertility Centre s.r.o Lékař centra asistované reprodukce

Členství v odborných organizacích:

 • ČLK / Česká lékařská komora
 • SNGP / Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
 • ČLSJEP / Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • ČGPS / Česká gynekologicko-porodnická společnost – sekce Asistovaná reprodukce
MUDr. Jan Jonaš

Buďte v kontaktu.

Máte zájem o konzultaci
s jedním z našich specialistů?

scroll