B.Sc. Amela Ivković O'Reilly | Prague Fertility Centre

B.Sc. Amela Ivković O’Reilly 

Nutricionista 

Amela Ivković O’Reilly, dipl. nutricionista, diplomirala medicinu, završila studije nutricionizma u Dablinu i Londonu. Član je udruženja nutricionista u Irskoj i Velikoj Britaniji. Sarađuje sa stručnjacima iz oblasti integrativne i funkcionalne medicine. Radila je u klinikama u Dablinu, Londonu i Španiji. Aktivna u različitim projektima, uključujući UNDP i Jamie Oliver Food Ambassador.


Predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim projektima. Strastvena za zdravlje i kuhanje, dijeljenje znanja na YouTube kanalu Amelina kuhinja.” Stručni savjetnik za vladine i nevladine organizacije, škole i korporativne wellness projekte. Redovno drži predavanja i pojavljuje se na TV‑u i radiju, promovišući integrativno i funkcionalno zdravlje. Piše za lokalne i regionalne portale i novine.