Podmínky umělého oplodnění (IVF) | Prague Fertility Centre

Podmínky umělého oplodnění v ČR 

Aktuality 

30.06.2023

Během celého procesu léčby neplodnosti si páry, které ho podstupují, kladou plno otázek. Mnohé z nich se na úplném počátku týkají toho, jaké má umělé oplodnění podmínky, za kterých je možné léčbu absolvovat. Vše ovlivňují legislativní požadavky České republiky, zákony, které podmínky určují. A není jich málo — otázek ani podmínek, které souvisí s legislativou, úhradou zdravotními pojišťovnami i různými omezeními.

Jaké má umělé oplodnění podmínky?

Samotnému páru zákon stanovuje pro umělé oplodnění podmínky, které se týkají věku a složení páru. Ty nelze obejít a bez jejich splnění nemůžete léčebný proces podstoupit. Je ale třeba říct, že podmínky se mění a v budoucnu může být vše jinak.

Věková hranice pro umělé oplodnění

Asi nejvíce důležitá a také diskutovaná je věková hranice, kterou při své cestě za rodinou musí brát páry v potaz. U muže není věk při asistované reprodukci určující, a může tak své spermie partnerce poskytnout v jakémkoli věku. Naopak u ženy je při umělém oplodnění věk podmínkou, podstoupit ho může do 49 let, přesněji řečeno nesmí jí v den embryotransferu být více jak 48 let + 364 dní. I to je jeden z důvodů, proč byste neměli léčbu odkládat.

Léčba jen pro heterosexuální páry

V legislativě je zakotveno také to, kdo může léčbu neplodnosti podstoupit s ohledem na pohlaví a vztah. Protože jde podle zákona o párovou terapii, musí se jí účastnit oba partneři, konkrétně podstupují umělé oplodnění na základě písemné žádosti, kterou oba podepisují, a to opakovaně před každým cyklem. Není ale nutné, aby byli oba přítomní při všech návštěvách, a důležité je také to, že nemusí být manželé. Druhou podmínkou v tomto ohledu je heterosexuální složení páru. Pro lesbické páry a ženy bez partnera tak asistovaná reprodukce bohužel zatím není cestou k dítěti.

S léčbou vám pomůže pojišťovna

Vzhledem k tomu, že asistovaná reprodukce je zdravotní službou, za určitých okolností vám na léčbu přispěje vaše zdravotní pojišťovna. S podmínkami a pravidly má opět co dočinění zákon, který určuje, že cyklus umělého oplodnění hradí pojišťovna ženám od 18, resp. 22 let až do 40 (opět přesněji do 39 let + 364 dní). S finanční podporou můžete podstoupit až 4 cykly, pokud vám bylo přeneseno v prvních dvou cyklech jen jedno embryo. Pojišťovna vám také pomůže s úhradou stimulačních léků do limitu 2 250 IU. Nad rámec tohoto množství si pár léky doplácí (v případě nízkých dávek se vás pak úhrada netýká) a platí i za vybrané nadstandardní laboratorní metody. 

Pojišťovny a PFC

U nás nemusíte mít obavu, že by pro vás léčba byla nedosažitelná. Prague Fertility Centre spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice — VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207), ZPŠ (209), ZPMVČR (211) a RBP-ZP (213).

Ceny asistované reprodukce pro pojištěnce 

Nárok na úhradu máte i v případě intrauterinní inseminace

I párům, které podstupují v rámci léčby intrauterinní inseminaci (IUI), tedy zavedení spermií do dělohy, hradí proces zdravotní pojišťovna. Tento způsob oplodnění proplácí ženě 6 krát za život, a nepočítá se přitom do cyklů IVF. Pokud by tedy IUI nebylo úspěšné, o úhradu umělého oplodnění pojišťovnou nepřijdete.


Jak probíhá intrauteriní inseminace (IUI)?

I využití a darování vajíček a embryí má své podmínky

V České republice můžete podstoupit umělé oplodnění s darovanými vajíčky nebo embryi, což je neocenitelná pomoc párům, kterým to vlastní reprodukční buňky neumožňují. Zároveň má darování vajíček a spermií zákonem stanovené podmínky. Tou první je striktní anonymita pro obě strany.Dárkyní pak může být žena ve věku od 18 do 35 let, muž od 18 do 40 let. V každém případě musí na naší klinice projít přísným přijímacím procesem, jehož součástí jsou důkladná vyšetření. Příjemkyně vajíček či embryí pak musí splňovat výše zmíněné podmínky pro umělé oplodnění, tedy věk do 49 let.

Co vám zákon neumožní?

Zákon je striktní v případě využití některých metod a postupů při asistované reprodukci — neumožní vám vybrat si pohlaví dítěte.

Jaké metody umělého oplodnění máte k dispozici?