Úspěšnost léčby neplodnosti a jak jí rozumět | Prague Fertility Centre

Úspěšnost umělého oplodnění (IVF) a jak jí porozumět 

Umělé oplodnění 

26.09.2019

Těhotná žena stojící v poli si drží bříško

V České republice má každý pátý pár problém počít dítě přirozenou cestou. Příčinou bývá zejména zvyšující se věk, ve kterém se páry o graviditu začínají nažit, ale také různá jiná onemocnění ať na straně ženy, tak muže. Řešením může být asistovaná reprodukce, o kterou se zájem za posledních 10 let zdvojnásobil. Přečtěte si, jaká je pravděpodobnost otěhotnění s pomocí asistované reprodukce a podle jakých faktorů ji lékaři hodnotí.

Úspěšnost léčby neplodnosti v číslech

Ve statistikách z roku 2016, zveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky, se můžeme dočíst, že oproti roku 2017 vzrostl počet evidovaných cyklů v ČR (pokusů o umělé oplodnění) téměř trojnásobně. Z téměř poloviny narozených dětí, kterých bylo 4 504, přišlo na svět 11 % po prvním cyklu a 48 % po cyklu opakovaném (s předchozím zmrazením embryí). Statistiky napříč centry asistované reprodukce uvádí, že pravděpodobnost otěhotnění stoupá s počtem absolvovaných cyklů. Není žádnou výjimkou, že žena otěhotní například až napopáté.

Úspěšnost otěhotnění podle věku a po jednom cyklu

Úspěšnost otěhotnění po prvním cyklu závisí především na věku ženy. Aby bylo možné alespoň částečně odhadnout úspěšnost cyklu umělého oplodnění, rozlišují se tři věkové kategorie: 

  • do 35 let – úspěšnost cyklu umělého oplodnění 19,9 % porodů
  • nad 35 do 39 let – úspěšnost cyklu umělého oplodnění 13,8 % porodů
  • nad 40 let – úspěšnost cyklu umělého oplodnění 3,9 % porodů

Úspěšnost otěhotnění podle věku a po opakování cyklu — kumulativní úspěšnost”

Takto vypadá úspěšnost, kdy ženy otěhotní po cyklu s čerstvým embryotransferem a následným kryoembryotransferem, tj. cyklu s transferem rozmražených embryí uchovaných z předcházejícího cyklu stimulace:

  • do 35 let – úspěšnost IVF 20,7 % porodů
  • nad 35 do 39 let – úspěšnost IVF 16,2 % porodů
  • nad 40 let – úspěšnost IVF 10,4 % porodů

Z těchto statistik jasně vyplývá, že opakování cyklu umělého oplodnění má smysl, a to hlavně pro ženy, které chtějí otěhotnět po 40. roce života. Zde je rozdíl mezi prvním a opakovaným cyklem největší, tj. 6,5 %.

Měření úspěšnosti léčby neplodnosti

Jak v PFC počítáme úspěšnost metod léčby neplodnosti? Je to jednoduché. 

Vždy se úspěšnost vztahuje ke konkrétnímu věku ženyjednotlivé metodě umělého oplodnění. Dále sledujeme kvalitu naší práce hodnocením počtu získaných vajíček a počtu zralých vajíček z cyklu stimulace. Z pohledu embryologické laboratoře se sledují parametry jako jsou počet oplodněných vajíček (počet embryí), dále kvalita vývoje embryí nebo počet zamrazených embryí které se nepoužijí k čerstvému transferu.
 

Úspěšnost léčby neplodnosti ve starším věku

Průměrný věk žen podstupujících asistovanou reprodukci je 36 let. Úspěšnost umělého oplodnění po 40. roku života je výrazně nižší (1015 % maximálně u žen do 42. narozenin, po 42. narozeninách pod 5 %). Muži jsou limitováni věkem méně než ženy. Pokud žena ví, že chce otěhotnět v pozdějším věku, doporučuje se zamrazit vajíčka, ideálně do 30 let věku, nejpozději do 35 let, právě s ohledem na kvalitu vajíček klesající s věkem ženy. Úspěšnost umělého oplodnění, bez nutnosti použití darovaných vajíček, pro ni výrazně vzroste. V opačném případě je možné použít vajíčka dárkyně a spermie partnera příjemkyně.

Nejen vyšší věk ženy je důvodem pro léčbu s darovanými vajíčky. Metoda je doporučována také párům, u nichž jsou jiné metody asistované reprodukce opakovaně neúspěšné. Dále také ženám, které nemají vlastní vajíčka, nebo je kvalita vajíček z různých příčin nízká nebo je žena přenašečkou dědičného onemocnění.

Léčba neplodnosti darovanými spermiemi

K léčbě neplodnosti spermiemi dárce je možné přistoupit ve chvíli, kdy je výsledkem spermiogramu nízký počet nebo nízká kvalita spermií, případně pokud se spermie v ejakulátu vůbec nenachází. Tato možnost je vhodná i pro páry, u kterých není možné zjistit příčinu neplodnosti nebo je-li muž přenašečem dědičného onemocnění.

Více se o průběhu umělého oplodnění můžete dozvědět v tomto článku.

Vývoj počtu neplodných párů

V České republice počet léčených párů stoupá každým rokem. Hlavním ukazatelem jsou již zmíněné statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle kterých se od roku 2007 zvedl počet pokusů o umělé oplodnění dvojnásobně.

V počátcích asistované reprodukce se s neplodností potýkaly spíše ženy. Dnes je za neplodnost ze 40 % zodpovědný muž a ze 40 % žena. Zbylých 20 % tvoří kombinace příčin na straně muže i ženy.

Zatímco v roce 2009 bylo pacientek žádajících o umělé oplodnění 20 771, v roce 2016 jich bylo celkem 35 643. Tzn., že každý pátý pár v České republice má problém počít dítě přirozenou cestou. Také věk žadatelek stoupá (za 10 let stoupl průměrný věk z 33,4 na 35,6 roků). Dá se předpokládat, že jakmile budou zveřejněny statistiky za aktuální roky, čísla budou opět vyšší. Někteří odborníci tvrdí, že v roce 2029 bude uměle počata až polovina dětí.

Kontaktujte nás