Co to je IVF a jak probíhá umělé oplodnění | Prague Fertility Centre

Co je to IVF a jak probíhá umělé oplodnění 

Umělé oplodnění 

03.09.2022

IVF je zkratka​„in vitro fertilisation“ a jedná se o způsob mimotělního oplodnění (in vitro). Jednodušeji řečeno se jedná o metodu asistované reprodukce, kdy je ‚‚ve zkumavce’’ oplodněno vajíčko partnerky spermií partnera.


Umělé oplodnění (IVF) je dosud nejefektivnějším způsobem léčby neplodnosti. V tomto článku vám vysvětlíme, v jakých případech se doporučuje léčba neplodnosti metodou IVF a proč se není čeho bát. Dozvíte se, jak IVF probíhá a jaká je úspěšnost léčby.


Kdy je doporučena léčba neplodnosti metodou IVF

Nemožnost počít dítě může být způsobena nejrůznějšími důvody. Ty lze odhalit vyšetřením v centru asistované reprodukce.

Chci se objednat na konzultaci 

Příčiny neplodnosti u žen

U žen patří mezi nejčastější příčiny zablokované nebo poškozené vejcovody, poruchy ovulace (chybějící či nepravidelná menstruace), děložní myomy či předčasné ovariální selhání (předčasné selhání vaječníků).

Příčiny neplodnosti u mužů

Neplodnost u mužů může být způsobena nedostatečným počtem spermií či jejich sníženou pohyblivostí.

Co dalšího může způsobit neplodnost

Často za neplodností stojí vyšší věk jednoho z partnerů, kde kritičtější je vyšší věk partnerky, ale čím dál častěji se kliniky setkávají s neplodností i u poměrně mladých párů. Problém počít má dnes každý pátý pár, v České republice přijde na svět díky umělému oplodnění až 5 % dětí. Na vině je nejčastěji zvyšující se věk párů plánujících rodinu, stres a nadměrná zátěž (i fyzická), dlouhodobý nedostatek spánku, změna stravovacích návyků, málo pohybu nebo nadváha / podváha.

Jak probíhá umělé oplodnění metodou IVF

1. Vstupní konzultace

Při vstupní konzultaci lékař probere s párem jejich zdravotní stav, prodělané nemoci, rodinnou anamnézu a navrhne další postup.

2. Vyšetření

U mužů je základní metodou diagnostiky spermiogram, kdy je sperma vyšetřeno pod mikroskopem. Zde se zjišťuje počet, vzhled a pohyblivost spermií. Lékař může také navrhnout další vyšetření varlat, nadvarlat, prostaty či genetické vyšetření.

Ženy běžně podstupují hormonální vyšetření, které může odhalit poruchy menstruačního cyklu, ovulace či zvýšenou hladinu mužských hormonů. Ženy také mohou na doporučení lékaře absolvovat imunologické nebo genetické vyšetření. Důležité je ultrazvukové vyšetření vaječníků a dělohy, případně vyšetření průchodnosti vejcovodů.

3. Stimulace vaječníků a odběr vajíček

Běžně se každý měsíc ve vaječnících ženy připravuje několik folikulů („dutinky“ vyplněné tekutinou, která zpravidla obsahuje vajíčko), ale dozraje a uvolní se pouze jedno vajíčko. Aby žena mohla podstoupit IVF, je potřeba ideálně více zralých vajíček. Pro tyto účely se využívají ke stimulaci hormony, které se aplikují tenkou jehličkou.

V průběhu hormonální stimulace je třeba docházet na ultrazvuk do té doby, než jsou vajíčka připravená k odběru. Přibližně jeden a půl dne před odběrem si žena na pokyn lékaře aplikuje hormon (nejčastěji hormon hCG), kterým se načasuje ovulace a po uplynutí stanovené doby jsou vajíčka odebrána. Odběr vajíček probíhá v celkové narkóze, kdy lékař zavede jehlu pochvou do vaječníků. Spolu s vajíčky je odsáta i folikulární tekutina, která je obklopuje a chrání. Hned po odběru je možné určit jejich počet a zralost.

4. Odběr spermií

Termín odběru spermií, který běžně probíhá ve stejný den jako mimotělní oplodnění, se stanovuje při partnerčině posledním ultrazvuku během stimulace vaječníků.

Partner dorazí na kliniku, v andrologické laboratoři dostane nádobku na sperma a provede odběr spermatu masturbací. Pokud partner nemá možnost navštívit kliniku v den odběru vajíček, lze odběr spermií provést dříve a spermie zamrazit.

Pokud spermie nelze z nějakého důvodu získat přirozenou cestou, existuje i možnost odebrat je malým chirurgickým zákrokem, takový odběr probíhá buď ve stejný den, jako odběr vajíček, nebo dříve.

Doktoři posuzují kvalitu spermií, ovariální zásobu, hormonální profil a další faktory na straně ženy i muže.

5. Mimotělní oplodnění

Po úspěšném odběru jsou zralá vajíčka oplodněna spermiemi partnera v laboratoři. Oplozená vajíčka jsou poté kultivována a sledována několik dní v laboratoři. Pokud se některé z embryí nevyvíjí správně, je vyřazeno. Během jednoho cyklu se přenáší 1 – 2 embrya. Ostatní embrya jsou zamrazena pro případ, že bude potřeba transfer embrya opakovat (tentokrát již bez hormonální stimulace).

6. Transfer embryí

Připravená embrya jsou poté pod ultrazvukovou kontrolou přenesena do dělohy tenkým katetrem přes pochvu a děložní čípek. Tento zákrok (embryotransfer) je bezbolestný a trvá zhruba 10 minut.

Snižování rizika potratů pomocí time-lapse

Naše klinika Prague Ferility Centre vyvinula vlastní metodu sledování stádia zralosti vajíčka OptimFert. Pomocí mikroskopu dokáže embryolog určit nejvhodnější okamžik pro oplodnění vajíčka připravenou spermií a zvýšit tím šanci úspěšné léčby až o 15 %.

Vývoj embrya je sledován technologií time-lapse, která spočívá v nepřetržitém sledování embryí kamerovým systémem umístěném v inkubátoru.

Technologie odhaluje poruchy dělení buněk v embryích, to může pomoci předem identifikovat a vyřadit embrya, která mohou vést k potratům. Time-lapse monitoring zajišťuje, že budou transferována pouze životaschopná embrya.

Jaké jsou šance na úspěch?

Efektivita IVF velmi závisí na věku žen, respektive na stáří vajíček. U žen do 35 let skončí v Prague Fertility Centre při IVF s vlastními vajíčky 54 % případů těhotenstvím, ve věku od 35 do 39 let je to 47 % a nad 40 let pak úspěšnost klesá zhruba na 26 %. U IVF s darovanými vajíčky u nás otěhotnělo 69 % žen v jednom cyklu, s darovanými embryi dokonce 80 % žen (statistiky jsou za 1. čtvrtletí 2023).

Celkovou úspěšnost IVF léčby lze zvýšit opakováním jednotlivých cyklů. Při po sobě jdoucích cyklech kumulativně úspěšnost roste. Pomoci tak dokážeme až 90 % párů.

Co dělat, když se nepodaří otěhotnět na první ani druhý pokus?

Pokud se párům nepodaří otěhotnět ani po druhém cyklu, lékaři napříč klinikami se shodují, že není třeba nic vzdávat. Jak potvrzují kliniky i pacienti, řadě párům se zadařilo až při třetím, čtvrtém, či dokonce pátém pokusu.

Kdo může podstoupit umělé oplodnění?

Ze zákona může IVF léčbu podstoupit žena mladší 49 let, tzn., že v den embryo transferu musí být její věk maximálně 48 let a 364 dní. U mužů věk není omezen.

Umělé oplodnění lze provést pouze na základě písemné žádosti, kterou musí podepsat oba partneři a před každým provedením umělého oplodnění musí pár udělit opětovný souhlas.

Hradí pojišťovna umělé oplodnění metodou IVF?

Zdravotní pojišťovny ze zákona hradí služby poskytnuté na základě schválení žádosti zaslané IVF centrem. Pokud ženy trpí oboustrannou neprůchodností vejcovodů, je jim hrazena IVF od 18. let do dne dosažení 39. roku. Ostatním ženám je hrazeno IVF od 22 let do dne dosažení 39. roku.

Pojišťovna hradí IVF čtyřikrát za život, ale za předpokladu, že bylo v prvních dvou cyklech přeneseno nejvýše jedno embryo.

Zdravotní pojišťovny ale nehradí žádné laboratorní metodiky nabízené IVF centry a léky pro hormonální stimulaci vaječníků hradí částečně, nebo plně (záleží na zvoleném typu léků).

O všech nákladech na IVF jsou páry informovány při vstupní konzultaci na klinice.