Vitrifikace | Prague Fertility Centre

Vitrifikace 

Vitrifikace je moderní metoda rychlého zmrazení (kryokonzervace), díky které můžeme v našich laboratořích bezpečně, šetrně a efektivně uchovávat vajíčka i embrya do doby, než je budete potřebovat.

Objednat konzultaci

Co je vitrifikace?

Vitrifikace umožňuje zachovat buňky kvalitní a životaschopné pro jejich využití v budoucnu


Pro zvýšení úspěšnosti IVF léčby se v současnosti snažíme získat větší počet kvalitních vajíček s následným přenosem jednoho embrya. Zbývající reprodukční buňky pak ošetřujeme tak, abychom je dlouhodobě zachovali ve stejné kvalitě podle individuální potřeby a vývoje léčby. Vzhledem k náchylnosti vajíček a embryí k poškození používáme nejmodernější technologii rychlého zmrazení — vitrifikaci.

Jak vitrifikace probíhá:

Vajíčka či embrya prochází přesnou posloupností procesů, během kterých se buňky postupně připravují a chrání kryoprotektivními roztoky. Každý krok má svůj stanovený časový limit.


  1. Vzorek s kryoprotekantem rychle ochladíme na velmi nízkou teplotu ( ‑196 °C) pomocí kapalného dusíku. Rychlý proces ochlazování umožňuje vytvoření skelné ledové struktury namísto krystalické formy.
  2. Zmrazený vzorek uchováváme v kryogenních nádobách s tekutým dusíkem. Nádoby, které používáme v laboratořích Prague Fertility Centre, patří mezi nejmodernější specializované přístroje tohoto druhu v ČR.
  3. Rozmrazení probíhá jen několik hodin před použitím materiálu. Začíná rychlým ponořením vzorku do lázně speciálního roztoku o tělesné teplotě. Poté postupně a šetrně vymýváme kryoprotektanty, abychom předešli poškození buňky.

Hlavní výhody: 

  • Vitrifikace minimalizuje rizika poškození buněk — ochrana kryoprotektivními látkami a následné rychlé zmrazení na velmi nízké teploty brání vzniku krystalů ledu, které by mohly narušit buněčné struktury,
  • zachová vajíčka a embrya ve stejné kvalitě, jakou mají čerstvé buňky — míra úspěšnosti implantace u zmrazených embryí je vyšší (43 % vitrifikovaná vs. 35 % čerstvá embrya), u klinického těhotenství dokonce o 13 % (57 % vitrifikovaná vs. 44 % embrya čerstvá).

Vitrifikace je relativně nová laboratorní metoda — vznikla v 80. letech 20. stol. jako bezpečnější a efektivnější alternativa k tradiční pomalé kryokonzervaci (tu využíváme při zmrazení spermií). V asistované reprodukci se vitrifikace používá od 90. let 20. stol. Od té doby se stala pilířem moderního IVF a standardem stabilní manipulace při uchovávání reprodukčních buněk pro maximálně individualizovanou IVF léčbu.


Vitrifikace vajíček a embryí je na programu naší laboratoře pravidelně každý den. Vaše zbývající vajíčka a embrya jsou tak u nás v bezpečí a pořádku a v naší laboratoři počkají, dokud nepřijde ten pravý čas pro jejich využití.