MUDr. Sonja Lazarovská

Zakladatelka, gynekolog a porodník, specialista v oboru reprodukční medicíny

V PFC chceme dosáhnout více než je individuální přístup. Chceme poskytovat tu nejlepší péči a pracovat v úzké rodinné atmosféře. Při léčbě nehledáme „viníky“, ale snažíme se systematicky a trpělivě dosáhnout požadovaného cíle. Každé narozené miminko, které se stane součástí naší velké rodiny, nám dává velkou satisfakci a motivaci do další práce. Chtěla bych poděkovat všem pacientům, kteří si vybrali Prague Fertility Center!

"Za nejdůležitější moment v procesu léčby párů považuji vzájemnou důvěru a skutečně individuální přístup. Naše klinika se v průběhu času spontánně specializovala na nejtěžší případy. Často potkáváme páry velmi vyčerpané několika nezdařenými pokusy. Je třeba najít správný přístup, poskytnout dostatek vysvětlení, otevřeně a opatrně přistupovat k řešení. Víme, že úspěšnost IVF se pohybuje v závislosti na indikaci v nejlepším případě mezi 30–50 %. U někoho to múže být jen 1–5%, u někoho zase až 70%. Myslím, že není nutné uvažovat statisticky.

Víme, že po několika pokusech může být úspěšnost i přes 80 %. Co my jako odborníci musíme udělat pro naše pacienty, je investovat 100% úsilí do každého kroků patřícího k naší odbornosti a přispět tak k výsledku. Dlouholeté zkušenosti v tomto oboru gynekologie nám dávají velkou jistotu v naší práci, ale zároveň neopouštíme respekt k přírodě a biologii. Právě velká omezení jež příroda před nás kladé, můžeme nejlépe překonat vytrvalým úsilím. Po neúspěšném pokusu čelíme této skutečnosti a navrhujeme pokračování léčby na naší klinice. Předchozí zkušenosti jsou pro pochopení problému velmi důležité a napoví nám, jak postupovat. Není dobřé přerušovat tuto jemnou níť v léčbě."

MUDr. Sonja Lazarovská je spoluzakladatelka kliniky Prague Fertiliy Centre, kde pracuje jako gynekolog a porodník. MUDr. Lazarovská je vysoce respektovaným odborníkem ve svém oboru a má více než 30 let zkušeností, kdy z toho 20 let věnovala právě oblasti plodnosti a IVF léčbě. Před založením Prague Fertility Centre pracovala v Sanatoriu Pronatal a v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Díky své celoživotní zkušenosti, empatii a trpělivosti, má v IVF léčbě svých pacientů velmi vysokou úspěšnost. Její výjimečné znalosti jsou podpořeny i moderní technologií, kterou jsou vybaveny laboratoře kliniky. MUDr. Lazarovská je také spoluautorkou řady vědeckých studí a publikací.

Vzdělání:

 • Licence ČLK vedoucího lékaře a primáře v oboru reprodukční medicíny, Praha, ČR
 • Licence ČLK vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví, Praha, ČR
 • 2008 Specializace v oboru reprodukční medicíny, Praha, ČR
 • 1997 atestace druhého stupně v oboru gynekologie a porodnictví ÚPMD -Praha, ČR
 • 1991 atestace prvního stupně v oboru gynekologie a porodnictví, ÚPMD -Praha, ČR
 • 1987 Lékařská Fakulta obor Všeobecné lékařství-Univerzita Cyrila a Metoděje – Skopje

Praxe v oboru:

 • Od roku 2010 Vedoucí lékař a primář,zakladatel a odborný zástupce Prague Fertility Centre. Od roku 2010 Vedoucí lékař a zakladatel, odborní zástupce Prague Fertility Centre. Za 12 let od založení Prague Fertility Centre provedla samostatně nad 5000 IVF cyklu.
 • 2002–2009 Sanatorium Pronatal, Praha ČR, IVF lékař 
 • 1987–2001 Ústav pro péčí o matku a dítě, ÚPMD -Praha, ČR, gynekolog porodník

Členství v odborných společnostech:

 • ČLK – Česká lékařská komora
 • ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • CGPS – Česká gynekologicko porodnická společnost
 • CGPS – Česká gynekologicko porodnická společnost sekce asistované reprodukce
 • CGPS – Česká gynekologicko porodnická společnost endoskopická sekce
 • CGPS – Česká gynekologicko porodnická společnost prenatální sekce
 • SSG CR – sdružení soukromých gynekologů České Republiky
 • ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology
MUDr. Sonja Lazarovská

Buďte v kontaktu.

Máte zájem o konzultaci
s jedním z našich specialistů?

scroll