Metode liječenja

Pozitivan test za trudnoću nije naš jedini cilj. Radimo sve za to da cijeli proces liječenja rezultira neproblematičnom trudnoćom i zdravim djetetom.

IVF (in vitro fertilizacija) je metoda izvantjelesne oplodnje. Radi se o oplodnji kod koje spermij traži put do jajne stanice „in vitro”, dakle „izvan tijela” žene. Ovaj proces je sličan standardnoj oplodnji. Razlika je u tome što se odvija u laboratoriju.

Iako se ova metoda spontane oplodnje u IVF tretmanima standardno koristi, nosi sa sobom i određene probleme: nisku razinu fertilizacije ili prodiranje većeg broja spermija u jajnu stanicu. Kako bismo eliminirali ove nedostatke, u IVF tretmanima koristimo dodatne specifične laboratorijske metode.

.01

IVF s vlastitim jajnim stanicama.

Tijekom liječenja imamo jako osoban pristup, a ako je to moguće, cijelim postupkom će vas voditi isti liječnik. Njegove ispravne ocjene i dijagnoze će osigurati da slijedno preporučene metode liječenja odgovaraju upravo vama. Pažljivo odabrane metode liječenja temelj su za postizanje našeg cilja: vaše zdrave i uspješne trudnoće.

.02

IVF s doniranjem.

IVF s doniranim jajnim stanicama provjerena je i uspješna metoda liječenja neplodnosti. Jajne stanice od anonimne zdrave donorke oplodnjavaju se spermijima vašeg partnera ili doniranim spermijima. Nastali zametci se nakon kultivacije prenose u matericu žene primatelja. Preostali kvalitetni zametci se zamrzavaju radi transfera u budućnosti.

Icon IVF

Naše
metode

.01

Odabir spermija
i oplodnja

OptimFert - Optimalno vrijeme za fertilizaciju (oplodnju) sazrjelog jajašceta +

Optimalno vrijeme za fertilizaciju (oplodnju) sazrjelog jajašceta

OptimFert je naša originalna IVF metoda liječenja neplodnosti te predstavlja samo jednu od inovacija koje uvećavaju uspjeh.

U liječenju neplodnosti, pravo vrijeme transfera najkvalitetnijeg embriona je od krucijalnog značaja. Za njegovu kvalitetu, važan trenutak je onaj kad je jajašce dovoljno sazrjelo i spremno za oplodnju spermom. To je potpuno dominantan faktor koji utječe na kvalitetu embriona.

Metoda liječenja OptimFert se zasniva na praćenju jajnih ćelija tj. praćenju sazrijevanja jajašca, u laboratorijskim uvjetima. To je neinvazivna metoda koji koristi polarizacijski mikroskop i koji može biti uporabljen u ciklusima liječenja sa svježim ili zamrznutim jajašcima.

LAISS - Laserom potpomognut odabir nepokretnih spermija +

Laserom potpomognut odabir nepokretnih spermija

LAISS metoda se upotrebljava za identifikaciju živih nepokretnih spermija za slijednu oplodnju ICSI metodom.

Upravo sposobnost za život spermija preduvjet je uspješnog ICSI tretmana, pošto injektiranje spermija koji je nesposoban za život u jajnu stanicu općenito vodi do neuspjeha oplodnje. Metoda se preporučuje pri MESA / TESE IVF ciklusima, kao i u drugim slučajevima pojave nepokretnih spermija.

MACS - Magnetski aktivirana selekcija stanica +

Magnetski aktivirana selekcija stanica

MACS metoda se upotrebljava za odabir spermija pomoću magnetnog polja, čime pomaže da se otkriju spermiji s oštećenim genetskim jezgrom.

Proces počinje magnetskim označavanjem oštećenih spermija, koji nakon toga prolaze kroz separacijsku kolonu, gdje se zadržavaju. Neoštećeni spermiji prolaze kroz kolonu i prikupljaju se za daljnju upotrebu ICSI metodom oplodnje ili za zamrzavanje.

.02

Odabir zametka
za transfer

EmbryoScope® +

Odabir dostatno kvalitetnog zametka za prijenos jedan je od načelnih procesa u IVF tretmanu.

Odabir ispravnih zametaka pacijentima može uštedjeti vrijeme i novac, te im tako osigurati jednostavniji put do željene trudnoće. Stoga upotrebljavamo EmbryoScope® za praćenje zametaka. EmbryoScope® omogućuje:

  • neinvazivno praćenje i ocjenjivanje razvoja zametka u realnom vremenu
  • otkrivanje poremećaja diobe stanica zametka
  • otkrivanje nekvalitetnih zametaka i njihovu eliminaciju prije transfera

Pomoću uređaja EmbryoScope® se stoga može dobiti puna kontrola nad razvojem zametka, te se za prijenos ili zamrzavanje mogu odabrati samo oni najkvalitetniji.

Produljena kultivacija - Produljeno vrijeme kultivacije +

Produljeno vrijeme kultivacije

Kultivacija zametka u laboratorijskim uvjetima od oplodnje do prijenosa obično traje 3 dana.

U određenim slučajevima embriolozi preporučuju produljenu kultivaciju, kako bi mogli odabrati najbolje zametke za prijenos, a prije svega u slučajevima kada liječnik preporučuje samo jedan zametak, a na raspolaganju ima puno zametaka od kojih se može birati. Produljeno vrijeme kultivacije, koja traje 5 dana, omogućava puno jednostavniju i precizniju eliminaciju zametaka koji se razvijaju na nepoželjan način, tako da se za prijenos ili zamrzavanje biraju samo oni kvalitetni.

.03

Potpora
ugnježđivanja zametka

LAZT - Asistirani hatching pomoću beskontaktnog lasera +

Asistirani hatching pomoću beskontaktnog lasera

Zametak je obavijen zaštitnim omotačem (tzv. zona pellucida). Kada zametak počne da se ugnježđuje, taj se sloj stanjuje i na kraju raspada, kako bi zametak mogao da ga napusti. Izvođenjem laserskog stanjivanja istog omotača zametku osiguravamo da mu treba manje energije da napusti omotač i da se ugnijezdi.

Embriolozi upotrebljavaju lasersku tehnologiju za stanjivanje zaštitnog omotača zametka, kako bi osigurali njegovo lakše ugnježđivanje. Time se povećava šansa uspješnog začeća.

EmbryoGlue® +

EmbryoGlue® je medij koji se koristi isključivo za prijenos, a za koji je dokazano da povećava uspješnost ugnježđivanja zametka.

EmbryoGlue® sadrži hijaluronan i rekombinantni ljudski albumin, kako bi simulirao uvjete u ženskoj maternici. Medij omogućuje bolju komunikaciju zametka sa sluznicom maternice i potpomaže ugnježđivanje nakon prijenosa.

.04

Osjetljivost maternične sluznice
i vrijeme ugnježđivanja

ASET - Asinkroni prijenos zametka +

Asinkroni prijenos zametka

ASET je metoda koju naši liječnici preporučuju kada začeće ne uspijeva iz razloga nespremnosti sluznice maternice koja ne prihvaća zametak. Vrijeme implantacije sluznice maternice, tj. najprikladnije vrijeme za ugnježđivanje zametka, u svakom se ciklusu mijenja.

Pomoću ASET-a možemo prenositi razne zametke u raznim fazama razvoja tako što ćemo neke od njih zamrznuti prije transfera. Transferom zametka u raznim fazama razvoja pomažemo sluznici maternice da poveća šansu na njihovo uspješno ugnježđivanje.

Javite nam se.

Zainteresirani ste za konsultaciju
s nekim od naših stručnjaka?

scroll