Elida Jurak

Koordinator Programa i Medicinska sestra ESHRE akreditovana

„Od malena sam osećala da je pružanje pomoći ljudima moj poziv. Zahvalna sam što radim u Prague Fertility Centru i najveći deo dana provodim sa ljudima koji dele istu strast.“

Elida Jurak je koordinator u PFC-u za pacijente iz zemalja bivše Jugoslavije. Iako je poreklom iz Crne Gore, živela je u Sloveniji, a diplomu medicinske sestre stekla na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta u Mariboru, Slovenija, i takodje nosi titulu Dipl. organizatora sa Fakulteta organizacionih nauka u Kranju, Slovenija.

Trenutno postoje samo 2 sestre sa ESHRE sertifikatom u celoj Češkoj Republici. Elida je jedna od njih.

Radila je na Kliničkom odeljenju za anesteziologiju i intenzivnu hirurgiju Univerzitetskog medicinskog centra Ljubljana, Slovenija, gde je stekla veštine od izuzetnog značaja za svoju sadašnju ulogu. Naučila je kako da pravilno brine o svojim pacijentima tokom njihovog oporavka na intenzivnoj nezi i da pruži emocionalnu podršku njima i njihovim porodicama.

Kao medicinska sestra u Domu Poljčane u Sloveniji, ne samo da je vodila lečenje, već je pomagala i upućivala pacijente o svakom koraku procesa. To je podrazumevalo pripremu pacijenata za dijagnostičke procedure i operacije, kao i koordinaciju i planiranje njihove adekvatne nege nakon hospitalizacije. Kasnije je bila i mentor studentima u školi za medicinske sestre.

Elida se preselila u Prag 2008. i pridružila se PFC-u 2020. Od tada je pomogla desetinama parova. Blisko sarađuje sa svim lekarima PFC-a, posebno sa dr. Sonjom Lazarovskom. Njen pristup koordinaciji pacijenata je da izgradi poverenje i otvoren odnos čak i pre nego što se lično sretnu. „Kada konačno sretnem pacijenta u Pragu, često mi se čini kao da smo stari prijatelji koji se dugo nisu sreli.“ Ona brine o svakom paru na individualan način, sa empatijom i profesional­nošću. Rado podržava svoje pacijente u dobrim i ne tako dobrim trenucima, zna da su saosećanje i istrajnost jedini način da im pomogne da dođu do željenog cilja da postanu roditelji.

Kada Elida ne radi, ona se brine o svojoj užoj i široj porodici, sidro njenog života. Ponosna je majka tri dečaka.

Elida Jurak

Stupite u kontakt.

Da li ste zainteresovani za konsultacije
sa jednim od naših specijalista?

scroll