Metode lečenja

Pozitivan test za trudnoću nije naš jedini cilj. Radimo sve za to da celi proces lečenja rezultira zdravom trudnoćom i detetom.

IVF (in vitro fertilizacija) je metoda vantelesne oplodnje. Radi se o oplodnji kod koje spermatozoid traži put do jajne ćelije „in vitro“, dakle „izvan tela“ žene. Ovaj proces je sličan standardnoj oplodnji. Razlika je u tome što se odvija u laboratoriji.

Iako se ova metoda spontane oplodnje u IVF tretmanima standardno koristi, nosi sa sobom i određene probleme: nizak nivo fertilizacije ili prodiranje većeg broja spermatozoida u jajnu ćeliju. Kako bismo eliminirali ove nedostatke, u IVF tretmanima koristimo dodatne specifične laboratorijske metode.

.01

IVF sa sopstvenim jajnim ćelijama.

Lečenje je za svaki par jako individualno. Ispravna ocena i dijagnoza od strane naših lekara obezbediće da preporučene metode lečenja odgovaraju upravo vama. Pažljivo odabrane metode temelj su za postizanje našeg cilja: vaše zdrave i uspešne trudnoće.

.02

IVF sa doniranjem.

IVF sa doniranim jajnim ćelijama proverena je i uspešna metoda lečenja neplodnosti. Jajne ćelije od anonimne zdrave donorke oplodnjavaju se spermatozoidima vašeg partnera ili doniranim spermatozoidima. Nastali embrioni se nakon kultivacije prenose u matericu žene primaoca. Preostali kvalitetni embrioni se zamrzavaju radi transfera u budućnosti.

Icon IVF

Naše
metode

.01

Izbor spermatozoida
i oplodnja

OptimFert - Optimalno zrelo vreme oplodnje jaja +

Optimalno zrelo vreme oplodnje jaja

OptimFert je naš originalni IVF tretman i predstavlja samo jednu od inovacija koje povećavaju uspeh lečenja neplodnosti.

U lečenju neplodnosti, presudno je pravo vreme za prenos embriona najvišeg kvaliteta. Zbog svog kvaliteta, važan je trenutak kada je jaje dovoljno zrelo i spremno za oplodnju sperme. To je dominantan faktor koji utiče na kvalitet embriona.

OptimFert se zasniva na monitoringu oocita, tj. zrela jaja, u laboratorijskom okruženju. To je neinvazivna metoda koja koristi polarizujuću mi­kroskopiju, koja se može koristiti u tretmanskim ciklusima sa svježim ili zamrznutim jajima.

LAISS - Laserom potpomognuta selekcija nepokretnih spermatozoida +

Laserom potpomognuta selekcija nepokretnih spermatozoida

Metoda LAISS se koristi za identifikaciju živih nepokretnih spermatozoida za prateću oplodnju metodom ICSI.

Upravo sposobnost za život spermatozoida je pretpostavka uspešnog tretmana metodom ICSI, pošto injektiranje spermatozoida koji je nesposoban za život u jajnu ćeliju generalno vodi do neuspeha oplodnje. Metoda se preporučuje kod MESA / TESE IVF ciklusa, kao i u drugim slučajevima pojave nepokretnih spermatozoida.

MACS - Magnetski aktivisano sortiranje ćelija +

Magnetski aktivisano sortiranje ćelija

Metoda MACS se koristi za izbor spermatozoida pomoću magnetskog polja, čime pomaže da se otkriju spermatozoidi sa oštećenim genetskim jezgrom.

Proces počinje magnetskim označavanjem oštećenih spermatozoida, koji nakon toga prolaze kroz separacionu kolonu, gde se zadržavaju. Neoštećeni spermatozoidi prolaze kroz kolonu i prikupljaju se za dalju upotrebu ICSI metodom oplodnje ili kriokonzervaciju.

.02

Izbor embriona
za transfer

EmbryoScope® +

Izbor dovoljno kvalitetnog embriona za transfer jedan je od načelnih procesa u IVF tretmanu.

Izbor ispravnih embriona pacijentima može da uštedi vreme i novac i da im tako obezbedi jednostavniji put do željene trudnoće, pa stoga upotrebljavamo EmbryoScope za praćenje embriona. EmbryoScope omogućava:

  • neinvazivno praćenje i ocenjivanje razvoja embriona u realnom vremenu
  • otkrivanje poremećaja deljenja ćelija embriona
  • otkrivanje nekvalitetnih embriona i njihovu eliminaciju pre transfera

Pomoću uređaja EmbryoScope se tako može dobiti puna kontrola nad razvojem embriona, pa se za transfer ili zamrzavanje mogu izabrati samo oni najkvalitetniji.

Produžena kultivacija - Produžena kultivacija +

Produžena kultivacija

Kultivacija embriona u laboratorijskoj sredini od oplodnje do transfera obično traje 3 dana.

U određenim slučajevima embriolozi preporučuju produženu kultivaciju, kako bi mogli da izaberu najbolje embrione za transfer, a pre svega u slučajevima kada lekar preporučuje samo jedan embrion, a na raspolaganju ima puno embriona od kojih se može birati. Produženo vreme kultivacije, koja traje 5 dana, omogućava mnogo jednostavniju i precizniju eliminaciju embriona koji se razvijaju na nepoželjan način, tako da se za transfer ili zamrzavanje biraju samo oni kvalitetni.

.03

Podrška
ugnežđivanja embriona

LAZT - Asistirani hatching pomoću beskontaktnog lasera +

Asistirani hatching pomoću beskontaktnog lasera

Embrion je obavijen zaštitnim omotačem (tzv. zona pellucida). Kada embrion počne da se ugnežđuje, ovaj se sloj stanjuje i na kraju raspada, kako bi embrion mogao da ga napusti. Izvođenjem laserskog stanjivanja istog omotača embrionu obezbeđujemo da mu treba manje energije da napusti omotač i da se ugnezdi.

Embriolozi upotrebljavaju lasersku tehnologiju za stanjivanje zaštitnog omotača embriona, kako bi osigurali njegovo lakše ugnežđivanje. Time se povećava šansa uspešne trudnoće.

EmbryoGlue® +

EmbryoGlue® je medijum koji se koristi isključivo prilikom transfera, a za koji je dokazano da povećava uspešnost ugnežđivanja embriona.

EmbryoGlue® sadrži hijaluronan i rekombinantni ljudski albumin, kako bi simulirao uslove u ženskoj materici. Medijum omogućava bolju komunikaciju embriona sa sluzokožom materice i potpomaže ugnežđivanje nakon transfera.

.04

Osetljivost sluzokože materice
i vreme ugnežđivanja

ASET - Asinhroni transfer embriona +

Asinhroni transfer embriona

ASET je metoda koju naši lekari preporučuju kada začeće ne uspeva iz razloga nespremnosti sluzokože materice koja ne prihvata embrion. Vreme implantacije sluzokože materice, tj. najprikladnije vreme za ugnežđivanje embriona, u svakom se ciklusu menja.

Pomoću ASET-a možemo da prenosimo razne embrione u raznim fazama razvoja tako što ćemo neke od njih zamrznuti pre transfera. Transferom embriona u raznim fazama razvoja pomažemo sluzokoži materice da poveća šansu na njihovo uspešno ugnežđivanje.

Stupite u kontakt.

Da li ste zainteresovani za konsultacije
sa jednim od naših specijalista?

scroll