Jak zjistit, že jste opravdu neplodný? | Prague Fertility Centre

Jak zjistit, že jste opravdu neplodný? 

Neplodnost 

09.12.2022

Každý pátý pár v ČR má problém počít dítě přirozenou cestou. Je-li příčina odhalena včas, dokáží lékaři až 90 % z nich pomoci. Důvody pro mužskou neplodnost je nejen nižší kvalita spermií, na vině mohou být také genetické poruchy nebo jiné, závažnější onemocnění. V tomto článku vám představíme spolehlivé metody, jak si ověřit, zda jste opravdu neplodný.

Kdy navštívit lékaře?

Počít potomka přirozenou cestou bývá záležitostí i několika měsíců. Nemusíte se tedy vy nebo vaše partnerka znepokojovat, pokud hned neuspějete. O neplodnosti totiž můžeme mluvit až po jednom roce pravidelného nechráněného styku (tzn. minimálně 2x týdně). Zvýšení šancí na početí mohou výrazně přispět oba partneři. Na straně muže je to hlavně změna stravovacích návyků i životního stylu a úprava tělesné hmotnosti. Na straně partnerky je to také o počítání plodných dnů a sledování ovulace.

Pokud ani poté nevychází těhotenský test pozitivně, je čas zjistit příčinu neplodnosti. Mnoho mužů se návštěvy lékaře obává, hlavně proto, že nemožnost zplodit potomka vidí jako vlastní selhání. Je důležité si uvědomit, že ne vždy můžete svou plodnost ovlivnit – může být dána například geneticky. Z aktuálních statistik také vyplývá, že ve 40 % případů je za neplodností mužský faktor, ve 40 % ženský faktor. Zbylých 20 % tvoří kombinace příčin na obou stranách.

Mužská neplodnost může mít mnoho podob

Jak zjistím, že jsem neplodný?

Základním vyšetřením je spermiogram

Zjištění příčin neplodnosti probíhá u obou partnerů zpravidla paralelně. Základním diagnostickým vyšetřením u mužů je spermiogram. Je-li spermiogram doporučen lékařem, pojišťovna vám vyšetření proplatí. Pokud se pro něj rozhodnete jít na vlastní žádost, cena se pohybuje kolem jednoho tisíce korun (cena se může na každém pracovišti mírně lišit).

Před odběrem ejakulátu doporučujeme 2 – 5denní abstinenci (tzn. ani sex ani masturbace). Odběr se provádí na klinice v Praze a výhradně do sterilního kelímku. Bude-li vám to příjemnější, můžete odběr ejakulátu provést i doma. Vzorek je poté nutné donést do 1 hodiny po odběru do laboratoře, a to při tělesné teplotě.

Cílem spermiogramu je zjistit počet spermií, jejich pohyblivost a tvar hlaviček, krčků a bičíků.
Ukáže-li spermiogram nějakou abnormalitu, vyšetření se zpravidla opakuje, po určitém čase, ještě jednou. Pakliže i druhý spermiogram odhalí odchylky, je vhodné nechat spermie zmrazit pro případ, kdy by se jejich kvalita po čase ještě snížila. Zvýší se tak šance na úspěšné početí dítěte s pomocí metod asistované reprodukce.

Co může odhalit můj spermiogram?

Nejběžnějším výsledkem spermiogramu bývá oligozoospermie (snížený počet spermií), asthenozoospermie (snížený počet pohyblivých spermií či zhoršená pohyblivost spermií) a theratozoospermie (snížený počet spermií, které mají normální tvar). V mnoha případech jde také o kombinaci těchto výsledků. Dále může být výsledkem spermiogramu nekrozoospermie (spermie v ejakulátu jsou mrtvé) nebo azoospermie (v ejakulátu nejsou žádné spermie). Tyto výsledky automaticky neznamenají, že jste neplodný, ale pouze říkají, že pravděpodobnost početí je nižší.

Stoprocentní mužská neplodnost bývá diagnostikována až na základě dalších vyšetření.
Důvodem absolutní neplodnosti muže bývá úplná absence tvorby vlastních spermií nebo jejich kvalitativně zhoršená tvorba. Na vině může být jak genetická příčina, tak stavy po onkologické léčbě. Většina poruch tvorby spermií ale zůstává neobjasněna, a v takovém případě je jedinou možností na založení rodiny umělé oplodnění darovanými spermiemi nebo adopce.

Ideálním výsledkem je normozoospermie, což je označení pro normální parametry spermiogramu.
V takovém případě se ještě čeká na výsledky vaší partnerky. Pokud výsledky jejích vyšetření dopadnou také dobře, navrhne vám lékař Prague Fertility Centre další vhodná vyšetření neplodnosti. Ta se pro každý pár mohou lišit, a tak není možné předem odhadnout, které z nich se bude týkat konkrétně vás.

Spermiogram odhalí nejčastější příčiny neplodnosti

Objednejte se na spermiogram v Praze 

Další vyšetření mužské neplodnosti

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

Další metodou, jak ověřit plodnost či neplodnost muže je mikrobiologické vyšetření. Provádí se v případě, kdy máte podezření na infekční onemocnění (např. chlamydie, kapavka atp.), příp. spermiogram odhalil přítomnost bakterií nebo leukocytů a zároveň máte problémy s početím. Právě nákaza sexuálně přenosnými patogeny může ovlivnit funkční kvalitu spermií.

Genetické vyšetření

Váš lékař může už po vstupní konzultaci navrhnout genetické vyšetření, nachází-li se ve vaší rodinné anamnéze závažná onemocnění jako například cystická fibróza. Vyšetření dokáže identifikovat genetický problém a určit pravděpodobnost jeho přenosu na dítě. Doporučuje se také tehdy, je-li vám více než 45 let, výsledkem spermiogramu byla azoospermie nebo pokud vaše partnerka opakovaně spontánně potratila.

Imunologické vyšetření

Ve výjimečných případech může dojít k imunologickým poruchám, které mohou mít vliv jak na ženskou tak mužskou neplodnost. Provádí se buď odběrem krve nebo ejakulátu za účelem zjištění přítomnosti protilátek proti spermiím. Léčba imunologických příčin neplodnosti bývá dlouhodobá a většinou zahrnuje spolupráci několika lékařů, např. imunologa a alergologa.

Jak řešit neplodnost

Pokud u vás nebo partnerky nebyla prokázána absolutní neplodnost, máte na výběr hned z několika možností. Klientům PFC nejčastěji doporučujeme začít intrauterinní inseminací (IUI). Je to cenově přijatelná a hlavně neinvazivní a účinná metoda asistované reprodukce. Předem pročištěné a zkoncentrované spermie zavede lékař přímo do partnerčiny dělohy. Lékař vám tuto metodu doporučí, pokud je příčinou vaší neplodnosti mírná porucha kvality spermatu a pokud je vaše partnerka zcela zdravá.

Pokud váš spermiogram odhalil extrémně nízký počet spermií, lékař vám pravděpodobně navrhne metodu ICSI neboli intracytoplazmatickou injekci spermie.
Narozdíl od metody IUI je v laboratoři vybrána pouze jedna spermie s nejvyšší potenciálem (z hlediska pohyblivosti a vzhledu) a ta je následně injekčně vpravena přímo do partnerčina vajíčka. To dává šanci i párům, u nichž byl partnerovi zjištěn nízký počet pohyblivých spermií.

Pakliže byly výsledkem spermiogramu azoospermie, šance na vlastního potomka nejsou ztraceny. Pro vás a vaši partnerku jsou nejvhodnějšími metodami MESA
(lékař získá spermie z kanálků nadvarlat, tzn. z míst, kde dozrávají) TESE (lékař získá spermie z kanálků varlat, tzn. z míst, kde vznikají). Zákrok se v Prague Fertility Centre provádí malým chirurgickým zákrokem.

Pokud jsem neplodný, jaké mám možnosti?

Klinika vám a vaší partnerce v takovém případě nabídne umělé oplodnění darovanými spermiemi. Darování spermií je v České republice legální a bezpečné a je založeno na principu anonymity mezi dárci a příjemci. Dárcem spermií nemůže být každý a kandidáti absolvují celou řadu náročných vyšetření, které jsou velmi podobné těm, které jste absolvoval vy sám. Můžete si tedy být jisti nejen vyšší úspěšností léčby neplodnosti, ale také narozením zdravého potomka. Darované spermie se poté používají pro nitroděložní inseminaci (IUI) nebo mimotělní oplodnění (IVF).

Mužům doporučujeme nechat si spermie preventivně zmrazit. Kvalita spermií s věkem i životním stylem klesá, a tak můžete v budoucnu tímto způsobem předejít neplodnosti.