MESA/TESE | Prague Fertility Centre

Mikrochirugické získání spermií z nadvarlete nebo varlete 

MESA/TESE jsou moderní metody, díky kterým dokážeme získat spermie pro úspěšné oplodnění vajíčka i v případech jejich velmi nízké koncentrace nebo pokud se spermie ve vzorku nevyskytují vůbec či jen mrtvé. Společně s injekční metodou oplodnění ICSI se jedná o převratný krok v asistované reprodukci pro páry se závažným mužským faktorem neplodnosti, pro které byly v minulosti jedinou cestou k početí dárcovské spermie.

Objednat konzultaci

Co je MESA/TESE?

Moderní metody MESA/TESE dokáží získat spermie schopné oplodnění i při nepříznivých výsledcích spermiogramu.

Příčina neplodnosti na straně muže se objevuje u 20 – 50 % párů, které řeší komplikace s otěhotněním. V 90 % těchto případů se pak jedná o komplikace spojené s kvalitou mužských reprodukčních buněk — jejich množstvím ve vzorku, pohyblivostí, tvarem a buněčným DNA poškozením. Neplodnost u mužů může způsobit celá řada faktorů od věku, životního stylu až po genetické a zdravotní příčiny (infekční onemocnění, chemoterapie, úrazy).


Současná medicína, konkrétně její specializace andrologie, výrazně pokročila v možnostech, které nabízí pro páry se závažným faktorem mužské neplodnosti. V případě nízkých koncentrací spermií ve vzorku často volíme hormonální léčbu testosteronem. Pokud spermie ve vzorku nenalezneme vůbec, hovoříme o azoospermii. Její příčina může být tzv. obstrukční (mechanická porucha ve vývodech mezi varletem a močovou trubicí) nebo neobstrukční. 


Obstrukční azospermie vzniká nejčastěji po zánětech, vasectomii, nebo se jedná o vrozenou vadu vývoje chámovodů. 


Neobstrukční azospermie se projevuje jako defekt nebo nepřítomnost zárodečné tkáně ve varleti a mívá rozličné příčiny — genetická příčina, stav po chemoterapii, vrozená porucha sestupu varlat, hormonální nedostatečnost atd.


Příčina vzniku je nejdůležitějším faktorem, který nám pomůže předvídat vyhlídky na zisk použitelných spermií metodami MESA / TESE. V případě obstrukční příčiny azospermie dosahujeme až 95% úspěšnosti, zatímco u druhého typu do 50 %. Šance ale vždy hodnotíme individuálně podle aktuálních hormonálních výsledků a anamnézy předchozích zákroků a jejich úspěšnosti.

Analýza spermií ziskaných chirurgicky metodou MESA/TESEPFC

Jak MESA/TESE probíhá?

MESATESE jsou mikrochirurgické, minimálně invazivní metody prováděné pod optickým zvětšením. Při MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) získáváme spermie nasátím přímo z kanálků nadvarlete, kde spermie dozrávají a odkud následně putují do varlat. Vzorky ihned přebírá laboratoř, analyzuje je, a pokud nenalezne minimálně daný počet životaschopných spermií, můžeme nasátí opakovat. Pokud metodou MESA nezískáme spermie z odebraných vzorků, volíme cestu TESE (Testicular sperm extraction), kdy spermie získáváme přímo z kanálků varlat, a to z malého vzorku odebrané tkáně. 

Spermie i tkáň varlete, kterou nepoužijeme pro oplození, zamrazíme v několika vzorcích pro možné budoucí použití. Pokud spermie, které chirurgicky získáme nejsou pohyblivé – pak jejich vitalitu vyšetříme pomocí metody LAISS (laserem asistovanou selekcí spermií), která umí rozlišit spermii nepohyblivou od mrtvé.


Mikrochirurgické metody získávání spermií u vzorků s nízkou či nulovou koncentrací jsou pro nás nesmírně důležitým nástrojem, jak pomoci i párům ve velmi složité situaci. Kvalitní mezioborovou spoluprací se zkušeným urologem můžeme připravit léčbu na míru každému páru.

Pokud vás tato metoda zajímá, obraťte se na nás. Naše koordinátorka vám sjedná nezávaznou konzultaci s lékařem.