Očuvanje ćelija: Vitrifikacija | Prague Fertility Centre

Očuvanje ćelija: Vitrifikacija 

Vitrifikacija je moderna metoda brzog zamrzavanja (kriokonzervacija), koja nam omogućava sigurno, pažljivo i efikasno čuvanje jajnih ćelija i embriona do trenutka kada će vam biti potrebni.

Rezervišite besplatnu konsultaciju

Šta je vitrifikacija?

Vitrifikacija omogućava da jajne ćelije ili embrioni održe dobar kvalitet ukoliko se odlaže njihova upotreba


U cilju povećanja uspeha VTO tretmana, pokušavamo da dobijemo što veći broj kvalitetnih jajnih ćelija uz naknadni transfer jednog embriona. Preostale reproduktivne ćelije zatim tretiramo kako bismo ih dugoročno očuvali isti kvalitet u skladu sa individualnim potrebama i razvojem lečenja. 


Uzimajući u obzir osetljivost jajnih ćelija i embriona na oštećenja, koristimo najmoderniju tehnologiju brzog zamrzavanja — vitrifikaciju. Tokom ovog procesa, ćelije se štite krioprotektivnim supstancama, a zatim se brzo zamrzavaju na veoma niske temperature kako se ne bi formirali kristali leda koji bi mogli narušiti ćelijske strukture. Brzom krioprezervacijom minimiziramo rizik od njihovog oštećenja.

Postupak zamrzavanja jajnih ćelija i embriona – kako teče proces vitrifikacije:


Jajne ćelije ili embrioni prolaze kroz precizan niz procesa, tokom kojih se ćelije postepeno pripremaju i štite krioprotektivnim rastvorima. Svaki korak ima određeno vremensko ograničenje.


  1. Jajne ćelije ili embrioni prolaze kroz precizan niz procesa, tokom kojih se ćelije postepeno pripremaju i štite krioprotektivnim rastvorima. Svaki korak ima određeno vremensko ograničenje.
  2. Uzorak sa krioprotektantom brzo hladimo na veoma nisku temperaturu (-196 °C) pomoću tečnog azota. Brz proces hlađenja omogućava stvaranje staklene ledene strukture umesto kristalne forme.
  3. Zamrznuti uzorak čuvamo u kriogenskim posudama sa tečnim azotom. Posude koje koristimo u laboratorijama Prague Fertility Centre spadaju među najmodernije specijalizovane uređaje ove vrste u Češkoj.
  4. Odmrzavanje se vrši samo nekoliko sati pre upotrebe materijala. Počinje brzim uranjanjem uzorka u posudu sa posebnim rastvorom telesnej temperature. Zatim postepeno i pažljivo isperemo krioprotektante kako bismo sprečili oštećenje ćelije

Glavne prednosti: 

  • umanjuje rizik od oštećenja ćelija — zaštita krioprotektivnim supstancama i naknadno brzo zamrzavanje na veoma niske temperature sprečava stvaranje kristala leda koji bi mogli da poremete ćelijske strukture
  • čuva jajne ćelije i embrione u istom kvalitetu kao sveže ćelije — stopa uspeha implantacije za zamrznute embrione je veća (43% vitrifikovanih naspram 35% svežih embriona), za kliničku trudnoću za čak 13% (57% vitrifikovanih naspram 44% svežih embriona)

Vitrifikacija je relativno nova laboratorijska metoda — razvijena je tokom 80-ih godina 20. veka kao sigurnija i efikasnija alternativa tradicionalnom sporom zamrzavanju (koje se koristi za zamrzavanje sperme). 


U asistiranoj reprodukciji se vitrifikacija koristi od 90-ih godina 20. veka. Od tada je postala osnova modernog VTO-a i standard za stabilno manipulisanje prilikom čuvanja reproduktivnih ćelija za maksimalno individualizovanu VTO terapiju. 


Studije pokazuju da ćelije zamrznute vitrifikacijom imaju isti kvalitet kao sveže jajne ćelije i embrioni. U slučaju zamrznutih embriona, stopa uspešnosti implantacije je veća (43% za vitrifikovane embrione u poređenju sa 35% za sveže embrione), a za kliničku trudnoću čak i za 13% (57% za vitrifikovane embrione u poređenju sa 44% za sveže embrione).


Vitrifikacija jajnih ćelija i embriona je redovni I svakodnevni deo našeg laboratorijskog programa. Vaše preostale jajne ćelije i embrioni su kod nas sigurni i dobro čuvani — u potpuno istom, održivom kvalitetu, čekajući pravi trenutak za njihovo korišćenje.