MICHSS | Prague Fertility Centre

MICHSS 

Selekce spermií pomocí mikrofluidního čipu 

MICHSS je jednou z nejrozšířenějších metod selekce spermií, která dokáže neinvazivně vybrat ty nejkvalitnější buňky — na základě koncentrace a pohyblivosti, a zvyšuje tak úspěšnost léčby.

Objednat konzultaci

Co je MICHSS?

Zkrácení doby manipulace a šetrnější postup dovoluje výběr nejkvalitnějších spermií.

Při MICHSS napodobujeme samotnou cestu spermie prostředím vejcovodů až do dělohy. Na rozdíl klasických metod selekce spermií centrifugací a následným sledováním jejich pohyblivosti, se při MICHSS zkracuje délka manipulace se vzorkem ze zhruba 2 hodin na pouhých 30 min. Spermie jsou tedy kratší dobu vystaveny vnějšímu prostředí a snižuje se riziko DNA fragmentace i jejich mechanického poškození. 


Celý proces obnáší pouze jeden krok, během kterého jsou spermie sledovány na základě schopnosti dostat se cestami čipového mechanismu do středního, zúženého proudu zařízení. MICHSS je v tomto ohledu modernější a efektivnější variantou dříve rozšířené magneticky aktivované selekce, známé jako MACS.

Zymot mikrofluidní čip MICHSS

MICHSS — selekce spermií pomocí mikrofluidního čipu | PFC

Hlavní výhody: 

  • Selekce spermií metodou mikrofluidního čipu nám umožňuje analyzovat široké spektrum vzorků ejakulátu — viskózní, malého množství, s nízkou hustotou i pohyblivostí spermií.
  • Vzhledem ke snížení rizika DNA fragmentace a poškození hraje MICHSS stěžejní roli při výběru nejkvalitnějších spermií pro oplodnění metodami IUI ICSI. Studie totiž ukazují, že fragmentace DNA spermií vede k nižší pravděpodobnosti správného dělení embrya a následné nižší úspěšnosti implantace. MICHSS je tedy jednou ze selekčních metod spermií, která snižuje riziko selhání v asistované reprodukci, protože jsme díky ní schopni výrazně snížit procento spermií s fragmentovanou DNA.

Selekce spermií pomocí mikrofluidní čipové technologie MICHSS maximálně zefektivňuje každodenní laboratorní práci při analýze vzorků. Je pro nás volbou číslo jedna u mužů se spermiemi v ejakulátu. V PFC laboratořích používáme nejmodernější separační nástroj na bázi technologie mikrofluidního čipu — ZyMot


Pokud se spermie ve vzorku nenachází (azoospermie), přistupujeme ke specializovaným metodám chirurgického získávání spermií MESA/TESE ((mikro)chirurgické získání spermií) a případně selekcí metodou LAISS — laserem asistovanou selekcí nepohyblivých spermií).

Jak postupujeme při vyšetření neplodnosti muže a léčbě mužského faktoru neplodnosti, včetně jednotlivých metod, vám mohou přiblížit naši IVF specialisté během vstupní konzultace.