MACS - nová metoda selekce spermií

Prague Fertility Centre zavádí novou generaci metod selekce spermií: „Magnetic-Activated Cell Sorting“ systému (MACS).

Pro normální vývoj embrya je nevyhnutelná genetická integrita spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace v spermatickém jádře může negativně ovlivnit embryonální dělení a následní vývoj, vedoucí k zastavení vývoje ve stádiu blastocysty nebo ke včasnému potratu. Poškození DNA spermie reprezentované fragmentací a následnou apoptózou (buněčnou smrtí), může být příčinou mužské neplodnosti, kterou standardní metody, jako jsou určování koncentrace spermií, morfologické posuzování, nebo testy motility, nemohou odhalit.

Hlavní příčinou poškození spermatické DNA je oxidativní stres, který všeobecně stoupá se zvyšujícím se věkem a/nebo při zánětlivých onemocněních, kouření cigaret, užívaní léků, enviromentálním znečištění a při zvýšené testikulární teplotě.

  • MACS® ART Annexin V System byl navrhnutý pro selektivní odstranění těchto defektních, i když morfologicky nerozlišitelných buněk ze vzorku pacienta. Proces začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou, kde jsou selektivně zachytávané. Intaktní žijící spermie, které nevykazují známky fragmentované DNA, protečou kolonou a jsou shromažďované pro další použití (ISCI nebo kryokonzervace).

Přímý zisk spermií připravených pro fertilizaci představuje klíčovou výhodu oproti tradičním DNA fragmentačním testům (jako je například SCSA/SDIA, viz tab. níže), při kterých pacient získá jen nepraktickou informaci o procentu poškozených buněk.

Tab.: Tabulka vybraných metod užívaných k posouzení kvality spermií

Metoda Název Princip
MACS Magneticky aktivované třídění buněk Selekce živých spermií s celistvou (nefragmentovanou) DNA pomocí magnetických nanočástic
PICSI Intracytoplaz­matická spermatická injekce hyaluronan – selektované spermie Vazba na gel hyaluronanu jako indikace zralosti spermie
IMSI Intracytoplaz­matická spermatická injekce morfologicky selektované spermie Selekce spermie na základě morfologických znaků posuzovaných při vysokém rozlišení
SCSA/SDIA Test spermatické chromatinové struktury / Test spermatické DNA Integrity Určení procentuálního podílu spermií s fragmentovanou DNA a posouzení stupně poškození DNA, použitím fluorescenčně značených sond

Buďte v kontaktu.

Máte zájem o konzultaci
s jedním z našich specialistů?

scroll