MICHSS | Prague Fertility Centre

MICHSS 

Napredna metoda selekcija spermatozoida 

MICHSS je jedna od najrasprostranjenijih metoda selekcije spermatozoida Ekonomičnost i efikasnost ove laboratorijske tehnologije doprinosi povećanju uspešnosti lečenja, kako u slučaju inseminacije IUI, tako i kod najrasprostranjenije metode mikromanipulacije, ICSI.

Rezervišite besplatnu konsultaciju

Šta je MICHSS?

Osiguravamo izbor najkvalitetnijih spermatozoida pažljivim pristupom uz kratkotrajnu manipulaciju materijala.


Uz MICHSS metodu oponašamo put spermatozoida kroz jajovode do materice. Za razliku od klasičnih metoda selekcije spermatozoida centrifugom i naknadnim praćenjem njihove pokretljivosti, MICHSS metoda skraćuje vreme manipulacije sa uzorkom sa oko 2 sata na samo 30 minuta. Spermatozoidi su, dakle, kraće vreme izloženi spoljašnjoj sredini i smanjuje se rizik od DNK fragmentacije i njihovog oštećenja


Ceo proces uključuje samo jedan korak, tokom kojeg se spermatozoidi prate na osnovu njihove sposobnosti da uđu u srednji, suženi tok uređaja kroz puteve mehanizma čipa. U tom smislu, MICHSS je modernija i efikasnija varijanta ranije rasprostranjene metode magnetski aktivirane selekcije, poznate kao MACS.

Zymot mikrofluidní čip MICHSS

MICHSS — selekcija spermatozoida pomoću mikrofluidnog čipa I PFC

Glavne prednosti: 

  • Selekcija spermatozoida metodom mikrofluidnog čipa omogućava nam analizu širokog spektra uzoraka ejakulata — viskoznih, uzoraka sa malom količinom, sa niskom gustinom i pokretljivošću spermatozoida.
  • S obzirom na smanjenje rizika od fragmentacije DNK i oštećenja, MICHSS ima ključnu ulogu u odabiru najkvalitetnijih spermatozoida za oplodnju putem IUIICSI metoda. Studije su pokazale da fragmentacija DNA spermatozoida dovodi do smanjenje verovatnoće pravilne deobe embriona i naknadno smanjenje uspeha implantacije. MICHSS je jedna od metoda selekcije spermatozoida koja smanjuje rizik od neuspeha u asistiranoj reprodukciji, jer nam omogućava značajno smanjenje procenta spermatozoida sa fragmentiranom DNK.

Selekcija spermatozoida pomoću tehnologije mikrofluidnog čipa MICHSS maksimalno optimizuje svakodnevni laboratorijski rad pri analizi uzoraka. U slučaju da nema spermatozoida u uzorku (azoospermija), pristupamo specijalizovanim metodama hirurškog dobijanja spermatozoida kao što su MESA/TESE (mikrohirurško dobijanje spermatozoida) i eventualno selekcijom pomoću LAISS metode — laserom asistirane selekcije nepokretnih spermatozoida.

Naši stručnjaci iz laboratorijskog odeljenja andrologije mogu vam bliže objasniti kako postupamo u ispitivanju/​lečenju muškog faktora neplodnosti (ispitivanje muškarca), uključujući i pojedinačne metode.

Metodu selekcije spermatozoida pomoću mikrofluidnog čipa MICHSS možete pronaći u cenovniku naših usluga.

Više o našem individualnom i kompleksnom pristupu lečenju neplodnosti kod muškaraca i žena možete saznati direktno od naših koordinatora.