Optimizirani prijenos zametaka s embrionalnim ljepilom EmbryoGlue®

Prijenos zametka jedan je od najvažnijih, te istovremeno najosjetljivijih postupaka u IVF tretmanu. Implantacija zametaka stalno predstavlja izazov za kliničke djelatnike, pošto se radi o višestupanjskom postupku koji obuhvaća izlijeganje zametka iz zone, apoziciju i adheziju blastociste, nakon koje slijedi invazija trofoblasta u materični endometrij. Postoji nekoliko razloga zašto zametci ne uspijevaju u implantaciji unatoč uspješnom prijenosu u maternicu. Jedan od razloga neuspjeha implantacije može biti poremećaj stvaranja ljepljive supstance koja nastaje između blastociste i sluznice maternice. Iz istog razloga razvijen je EmbryoGlue® medij koji je namijenjen isključivo za prijenos zametaka, te koji pomaže zametku da se održi u sluznici maternice.

EmbryoGlue® sadrži visoku koncentraciju hijaluronana (0,5 mg / ml) i nisku koncentraciju rekombinantnog ljudskog albumina. Jedinstveno je razvijen tako da simulira uvjete u ženskoj maternici i da pomogne zametcima s implantacijom nakon prijenosa. Albumin, koji se uvelike nalazi u ženskom reproduktivnom sustavu, služi kao izvor energije i kao rezervoar za oslobađanje neophodnih hormona, vitamina i metala. Hijaluronan je prisutan u jajovodu i u materničnoj tekućini. Njegova koncentracija se povećava sve do vremena implantacije, a narednog dana se naglo smanjuje na bazalnu razinu, što pokazuje da je važan za samu implantaciju. Hijaluronan također indirektno podržava angiogeneziju – stvaranje krvnih sudova koji nastaju nakon implantacije. Na temelju istih karakteristika poboljšava apoziciju i učvršćenje zametaka, što su ključni koraci u procesu implantacije. Hijaluronan također povećava viskoznost koja olakšava manipulaciju u procesu prijenosa zametaka i sprječava izlučenje zametaka iz materične duplje kratko nakon embriotransfera.

Javite nam se.

Zainteresirani ste za konsultaciju
s nekim od naših stručnjaka?

scroll