Testovi receptivnosti endometrijuma | Prague Fertility Centre

Testovi receptivnosti endometrijuma 

ERA (Endometrial receptivity array/​analysis) i beReady su napredni dijagnostički testovi pomoću kojih procenjujemo genetski profil endometrijuma. Zahvaljujući njima, mi smo u mogućnosti da precizno odredimo termin takozvanog prozora implantacije“, a samim tim i povećamo verovatnoću implantacije embriona.

Rezervišite besplatnu konsultaciju

Šta je test endometrijalne receptivnosti

Receptivnost endometrijuma je ključna za uspešnu implantaciju embriona i začeće trudnoće.


U odnosu na uobičajeni ultrazvučni pregled koji samo procenjuje debljinu/​jačinu sluznice i njenu strukturu, test receptivnosti endometrijuma pruža preciznije informacije o stanju materične sluznice. 


U Prague Fertility Centre trenutno koristimo dve vrste pregleda: ERA test (Endometrial receptivity array/​analysis) i beReady test. Oba testa analiziraju svih 236 glavnih gena koji na molekularnom nivou doprinose sposobnosti sluznice da prihvati embrion. Zahvaljujući ovim detaljnim informacijama, možemo preciznije odrediti najbolje vreme za transfer embriona i prilagoditi plan IVF tretmana specifičnim potrebama svake žene.


Iz tog razloga, ERA test i beReady test su specijalizovane metode za optimizaciju transfera i kasniju implantaciju. Genetska analiza receptivnosti materične sluznice se koristi u slučajevima ponovljenih neuspešnih transfera (2 ili više puta), kada genetski testovi embriona (PGT‑A, PGT‑M, PGT-SR), krvni testovi ili ultrazvučni pregled ne otkrivaju uzrok neuspešnog usađivanja.

Glavne prednosti: 

  • zahvaljujući precizno određenom vremenu prenosa unutar implantacionog prozora endometrijuma povećavamo šanse za uspešnu implantaciju embriona
  • specijalizovana metoda optimizacije ciklusa vantelesne oplodnje prema individualnim potrebama

Kako se vrši ispitivanje receptivnosti:

  • Ispitivanje receptivnosti endometrijuma zahteva biopsiju (uzorkovanje) endometrijuma u​specifičnoj precizno planiranoj sekretornoj fazi menstrualnog ciklusa. Biopsija se izvodi vrlo tankom plastičnom pipetom bez anestezije ubacivanjem kroz grlić materice u matericu. Uzorkovanje se optimalno sprovodi 5. dana od početka suplementacije progesteronom u ciklusu uz stimulaciju. 
  • U roku od 2 nedelje znamo sve rezultate i možemo precizno da odredimo sledeći period implantacije.

Određivanje prozora za implantaciju — ERA and beReady test I PFC

Šta treba da znate o metodi? 

  • Test vršimo u posebnom ciklusu, pa se transfer embriona odlaže. 
  • Optimalno planiramo transfer u ciklusu nakon biopsije. 

Ukoliko ste već imali nekoliko neuspešnih transfera i zanima vas koje druge opcije postoje konkretno za vaš slučaj, obratite se našem koordinatoru, koji će predložiti moguće termine za lične konsultacije sa lekarom. Zajedno ćemo tražiti optimalna rešenja za postizanje željenog cilja.