EmbryoGlue® | Prague Fertility Centre

EmbryoGlue 

EmbryoGlue je poseban medijum koji funkcioniše kao most između embriona i endometrijuma materice. Zahvaljujući svom sastavu, EmbryoGlue štiti embrion i pruža dodatnu pomoć pri implantaciji.

Rezervišite besplatnu konsultaciju

Šta je EmbryoGlue?

Implantacija embriona je ključni proces korišćenjem EmbrioGlue metode povećavamo šanse za uspešnu trudnoću


Transfer embriona je jedan od najvažnijih i ujedno najdelikatnijih procesa u VTO lečenju. Nakon transfera dolazi faza implantacije u kojoj embrion napušta svoju opnu i stvara nove ćelijske slojeve. Zatim se blastocista zakači za sluzokožu materice i sam proces implantacije počinje. Jedan od rayloga neuspešne implementacije može biti prekid komunikacije između tkiva blastociste i sluzokože materice – u ovom slučaju EmbrioGlue oponaša prirodno okruženje u materici i pomaže embrionu da se održi nakon transfera.


EmbrioGlue deluje kao most između tkiva embriona i sluzokože materice. Sadrži visoku koncentraciju hijalurona (0,5 mg/​ml), koji se inače nalazi u jajovodima i materici, i nisku koncentraciju rekombinantnog humanog albumina, izvora energije i rezervoara za oslobađanje esencijalnih hormona i vitamina.


Embryoglue| PFC

Glavne prednosti EmbryoGlue: 

  • štiti embrion tokom implantacije i podržava ga u implantaciji
  • doprinosi angiogenezi — formiranju krvnih sudova nakon implantacije,
  • povećava uspeh implantacije do 19%.

Reč embriologa — Mgr. Lenka Svobodova embriolog senior, šef laboratorije 

Klinički, ovo rešenje za implantaciju se koristi od 2003. godine, a u PFC‑u imamo dobro iskustvo sa upotrebom kod žena sa ponovljenim transferima i kod VTO kod žena starijih od 35 godina. EmbrioGlue pokazuje do 19% veću stopu uspeha.” 

Ako želite da maksimalno povećate šanse za uspešan transfer, EmbryoGlue je jedan od korisnih delova tretmana koji vam može pomoći pri implantaciji. O prednostima korišćenja ove metode u vašem slučaju možete dodatno razgovarati sa našim koordinatorima programa i embriolozima.