Prikupljanje spermatozoida: MESA/TESE | Prague Fertility Centre

Mikrohirurško vađenje spermatozoida iz epididimisa ili testisa 

MESA/TESE su savremene mikrohirurške metode, zahvaljujući kojima možemo dobiti spermatozoide za uspešnu oplodnju jajne ćelije čak i u slučajevima veoma niske koncentracije spermatozoida ili ako ih u uzorku nema ili ima samo mrtvih spermatozoida. Zajedno sa ICSI ubrizgavajućom metodom oplodnje, ovo je revolucionarni korak u potpomognutoj reprodukciji za parove sa teškim faktorom neplodnosti, za koje je sperma donatora u prošlosti bila jedini način da zatrudne.

Rezervišite besplatnu konsultaciju

Šta je MESA/TESE?

Moderne metode MESA/TESE su sposobne dobiti spermatozoide pogodne za oplodnju čak i u slučaju nepovoljnih rezultata spermiograma.

Uzrok neplodnosti kod muškaraca javlja se kod 20 – 50% parova koji se suočavaju sa poteškoćama u začeću. U 90% ovih slučajeva, komplikacije su povezane sa kvalitetom muških reproduktivnih ćelija — njihovom količinom u uzorku, pokretljivošću, oblikom i oštećenjem ćelijske DNK. Neplodnost kod muškaraca može biti uzrokovana raznim faktorima, od starosti i načina života do genetskih i zdravstvenih uzroka (infektivne bolesti, hemoterapija, povrede).


Savremena medicina, tačnije njena specijalnost andrologija, značajno je napredovala u mogućnostima koje nudi parovima sa ozbiljnim faktorom muške neplodnosti. U slučaju niske koncentracije sperme u uzorku, često se koristi hormonska terapija testosteronom. Ako uopšte ne pronalazimo spermatozoide u uzorku, to se naziva azoospermija. Njen uzrok može biti tzv. opstruktivni (mehanički poremećaj u izvodnim putevima između testisa i uretre) ili neopstruktivni. 


  • Opstruktivna azoospermija najčešće se javlja nakon upala, vasektomije ili je urođeni poremećaj razvoja izvodnih kanala. 
  • Neopstruktivna azoospermija se manifestuje kao defekt ili odsustvo zametne tkiva u testisima i može imati različite uzroke — genetski uzrok, stanje nakon hemoterapije, urođeni poremećaj spuštanja testisa, hormonski nedostatak itd.


Uzrok nastanka neplodnosti je najvažniji faktor koji nam pomaže predvideti izglede za dobijanje upotrebljivih spermija metodama MESA/TESE. U slučaju opstruktivnog uzroka azoospermije postižemo uspešnost do 95%, dok kod drugog tipa uspešnost iznosi do 50%. Međutim, šanse se uvek procenjuju individualno na osnovu trenutnih hormonskih rezultata i istorije prethodnih postupaka i njihove uspešnosti.


Analiza spermatozoida dobijenih MESA/TESE operacijom I PFC

Kako izgleda proces MESA/TESE?

MESATESE su mikrohirurške, minimalno invazivne metode koje se izvode pod optičkim uvećanjem, a zahvaljujući njima možemo dobiti spermu za oplodnju čak i u ovim, do sada, nerešivim slučajevima neplodnosti. 


Pomoću MESA (mikrohirurške epididimalne aspiracije sperme) dobijamo spermu aspiracijom direktno iz kanala epididimisa, gde spermatozoidi sazrevaju i odakle potom putuju do testisa. Laboratorija odmah uzima uzorke, analizira ih, a ako ne pronađe bar zadati broj živih spermatozoida, možemo ponoviti aspiraciju. 


Ukoliko nam MESA metoda ne dozvoljava da dobijemo spermatozoide iz prikupljenih uzoraka, biramo TESE (Testikularnu ekstrakciju sperme) put, gde spermu dobijamo direktno iz kanala testisa, iz malog uzorka sakupljenog tkiva.


I spermatozoidi i tkivo testisa koje nećemo koristiti za oplodnju biće zamrznuti u nekoliko uzoraka za moguću buduću upotrebu. Ako spermatozoidi koje dobijemo hirurškim putem nisu pokretni — onda njihovu vitalnost ispitujemo LAISS metodom (laserski potpomognuta selekcija spermatozoida), koja razlikuje nepokretne od mrtvih spermatozoida.


Mikrohirurške metode dobijanja spermatozoida iz uzoraka sa niskom ili nultom koncentracijom su nam izuzetno važan alat za pomoć. Kroz kvalitetnu interdisciplinarnu saradnju sa iskusnim urologom možemo pripremiti tretman po meri svakog para.

Ukoliko vas interesuje više informacija o ovoj metodi obratite se našim koordinatorkama koje mogu zakazati konsultaciju sa VTO specijalistom.