Produžena kultivacija embriona | Prague Fertility Centre

Produžena kultivacija embriona 

Produžena kultivacija označava praćenje razvoja embriona u inkubacijskom okruženju duže od 48 sati i transfer u kasnijoj fazi deobe ćelija (obično blastocista).

Rezervišite besplatnu konsultaciju

Šta je produžena kultivacija embriona?

Pri većem broju embriona, produžena kultivacija nam omogućava da izaberemo one sa najvećim implantacionim potencijalom.


Standardno vreme kultivacije embriona u laboratorijskim uslovima je 2 – 3 dana, tokom kojih embrion prolazi kroz prve faze deobe (48 ćelija). Produžetak kultivacije na 4 do 6 dana ne dovodi do poboljšanja kvaliteta samog embriona, ali povećava šanse za odabir embriona najboljeg kvaliteta — bez razvojnih anomalija i sa visokim potencijalom za implantaciju.

Produžena kultivacija embriona I PFC

Produžena kultivacija — da ili ne?

Produženjem kultivacije i praćenjem, sposobni smo bolje identifikovati embrione sa najvećim potencijalom u pogledu kvaliteta. Statistički podaci govore da se oko 30 – 50% embriona razvija do faze blastociste, što predstavlja snažan proces prirodne selekcije. Iz tog razloga, parovima sa manjim brojem jajnih ćelija ili embriona, preporučujemo transfer bez produžene kultivacije nakon praćenja najvažnijih faza deobe putem time-lapse monitoringa.


Uspešnost produžene kultivacije zavisi od raznih faktora i benefiti ove metode su vrlo individualni. Zbog toga naši lekari i embriolozi preporučuju ovu metodu na osnovu vaše specifične reproduktivne anamneze. Ako je produžena kultivacija način da povećate svoje šanse za postizanje željenog cilja, naš tim stručnjaka će razgovarati o ovoj opciji sa vama.


Da li vam produžena kultivacija može pomoći? Ukoliko želite da razgovarate o vašim mogućnostima lečenja lično, obratite se našim koordinatorima koji će vam organizovati konsultaciju s lekarom.