ASET | Prague Fertility Centre

ASET -
Asinhronizovani embrio transfer 

ASET (asinhroni embrio transfer) je metoda kojom prenosimo 2 embriona različite starosti. Razlika u starosti embriona je obično 24 – 48 sati, na primer prenos jednog embriona 72 sata, a drugog 120 sati nakon oplodnje.

Rezervišite besplatnu konsultaciju

Asinhroni transfer embriona kao metoda deo je naše ponude visoko individualizovanog VTO tretmana. Lekar će ga preporučiti u slučajevima kada će biti od koristi da se poveća stopa uspešnosti implantacije embriona. 


Ako želite da razgovarate sa našim specijalistima o tome koje specifične metode lečenja vam odgovaraju, pišite nam. Naše koordinatorke će organizovati neobavezujuću konsultaciju sa lekarom.