Program All-Inclusive

Sa našim All-Inclusive programom moći ćete da iskoristite sve postojeće IVF laboratorijske metode, uključujući MACS or LAZT.

Fiksna cena tretmana, maksimalna šansa začeća već u prvom ciklusu, garancija zamrznutog embriona i njegov prvi transfer, koji je obuhvaćen u ceni, glavne su prednosti programa.

Pitajte za više informacija i zakažite sastanak na

Program All-Inclusive obuhvata:

  • Konsultacije u direktnom kontaktu sa jednim od naših lekara a koje uključuju transvaginalni ultrazvuk i analizu sperme (za pacijente koji putuju iz inostranstva i koji se odluče da ne dolaze na prvu ličnu posetu, uključujeni su: kompletan pregled medicinske datoteke sa personalizovanim planom lečenja plus on-line konsultacije sa jednim od naših stručnih IVF konsultanata)
  • Kontrola ultrazvuka tokom stimulacije (vaginalna i abdominalna kontrola materice, jajnika, itd.)
  • Procena rezultata, priprema protokola stimulacije, recepti, ev. slanje recepata putem pošte (priprema protokola za lekove na osnovu rezultata i trenutne situacije)
  • Hormonska stimulacija donora u sinhronizovanom ciklusu
  • Priprema spermija i spermiograma (analize broja, morfologije, motiliteta spermija itd.)
  • ICSI – Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida
  • Kultivacije embriona in vitro do 72 časa
  • Prenos svežeg embriona potpomognut i vođen sonarnom refleksijom prenos odabranih embriona u pripremljenu matericu)
  • MACS (Magnetno aktivirano sortiranje sperme) selektivno uklanjanje neispravnih iako morfološki neprepoznatljivih ćelija iz pripreme sperme
  • Zamrzavanje sperme (sporo zamrzavanje odabranog uzorka sperme, uključujući i skladištenje tokom perioda od 1 godine)
  • Produžena kultivacija embriona do faze blastociste (produžena kultivacija embriona do 120 časova)
  • Nadzor primenom ’ubrzanog snimka’ – TIME-LAPSE monitoring (neinvazivna evaluacija morfokinetike embriona i analiza cepanja ćelija)
  • USKORO: CATI (Kognitivna Automatizacija ’ubrzanog snimka’) za automatsku procenu razvoja embria
  • Vitrifikacija embriona (brza metoda krioprezervacije sa visokim stopama preživljavanja zahvaljujući niskom riziku od oštećenja ćelija od formiranja kristala leda; uključena je 1 godina skladištenja)
  • Prenos krio embriona potpomognut ultrazvučnom kontrolom (1 transfer odabranih kriokonzerviranih embriona u pripremljenu matericu)
  • EmbryoGlue® za promovisanje implantacije za povećanu stopu uspešnosti rađanja bebe
  • LAZT (Laser Assisted Zona Thining) za razređivanje dela spoljne ljuske embriona pomoću lasera. (Stanjivanje dela spoljašnjeg omotača embriona pomoću lasera radi olakšanja proces ’hatching’ tj. procesa tokom kojeg će se izleći embrion odnosno tokom kojeg embrion napušta svoj spoljašnji sloj (zona pellucida) koji ga je do tog momenta, između ostalog, štitio od spoljašnjih uticaja. Ovaj proces probijanja ili ’hatching’ je neophodan da bi embrion ostvario kontakt sa ćelijama materice gde će biti implantiran).
  • STD testovi (Ispitivanje polno prenosivih bolesti) (HIV 1, 2; HBV; HCV; BWR)

Stupite u kontakt.

Da li ste zainteresovani za konsultacije
sa jednim od naših specijalista?

scroll