Time Lapse monitoring | Prague Fertility Centre

Time Lapse monitoring embriona 

Time-lapse monitoring je sistem kontinuiranog monitoringa koji nam omogućava da pratimo razvoj embriona u realnom vremenu, bez promene uslova kultivacije. Zahvaljujući time-lapse monitoringu, možemo bezbedno da izaberemo embrione sa najvećim potencijalom za implantaciju.

Rezervišite besplatnu konsultaciju

Šta je time-lapse monitoring embriona?

Odabir i prenos embriona sa najvećim potencijalom povećava šansu za implantaciju i trudnoću.


Razvoj embriona je veoma dinamičan proces tokom kojeg se dešava niz promena u toku nekoliko sati i dana. U ranijim laboratorijskim uslovima se evaluacija embriona vršila samo jednom dnevno zbog osetljivosti embrionskih ćelija na promene temperature i pH vrednosti. Statički sistem evaluacije je omogućavao samo poređenje embriona u istim kritičnim fazama razvoja. Uvođenje tehnologije time-lapse monitoringa u uslove koji simuliraju idealno okruženje za embrion predstavlja veliki napredak u embriologiji. Sa time-lapse monitoringom razvoja embriona, embrioni ostaju u stabilnijem inkubatorskom okruženju tokom celog perioda praćenja, smanjujući tako rizik od oštećenja. 


Time-lapse uređaj je specijalizovani inkubator sa ugrađenim sistemom za praćenje embriona, koji snima fotografiju svakih 30 minuta u 7 fokalnih ravni. Iz visokokvalitetnih snimaka se stvara zapis rasta embriona. Tako možemo pratiti njihov razvoj korak po korak — pratiti faze deobe, morfologiju (oblik), dinamiku deobe i eventualno otkriti bilo kakve odstupanja od pravilnog razvoja.


Time Lapse monitoring | PFC

Na PFC klinici smo uveli tehnologiju time-lapse monitoringa embriona sa jednim od pionirskih sistema, PrimoVision, kao prva laboratorija u Češkoj Republici. Trenutno koristimo monitoring sisteme EmbryoScope, MIRI i Astec. Tehnologiju kontinuiranog praćenja koristimo skoro u svim VTO ciklusima sa sopstvenim ili doniranim jajnim ćelijama koje su oplodnjene metodom intracitoplazmatske injekcije spermatozoida (ICSI).

Glavne prednosti: 

  • Smanjuje vreme manipulacije embrionima i time njihovo izlaganje različitim uslovima
  • Omogućava neprekidno praćenje embriona u realnom vremenu i otkrivanje mogućih odstupanja u razvoju
  • Našim embriolozima pruža obilje informacija koje će im pomoći da odaberu embrion najboljeg kvaliteta za transfer

Studije su pokazale da vremensko praćenje embriona povećava uspeh trudnoće do 10% u poređenju sa tradicionalnim metodama praćenja embriona i smanjuje ukupan broj ciklusa koje parovi moraju da prođu. Pored toga, za maksimalnu optimizaciju ciklusa, možemo kombinovati time-lapse metodu praćenja sa drugim metodama praćenja, kao što je OptimFert – laboratorijska tehnologija za praćenje zrelosti jajnih ćelija pre upotrebe ICSI metode.


Praćenje embriona je suštinski deo našeg individualizovanog pristupa lečenju neplodnosti – dajemo šansu svakom održivom embrionu i pažljivo ga pratimo. Naš embriolog će sa vama pažljivo pregledati njihov razvoj pre transfera i objasniti koji imaju najbolji potencijal za uspešnu implantaciju. 


Ako želite da saznate više o sistemu time-lapse, kontaktirajte našeg koordinatora i dogovorite ličnu konsultaciju sa lekarom. Cenu praćenja embriona putem time-lapse metode možete pronaći u cenovniku usluga PFC‑a.