Optimizovan prenos embriona pomoću embrionalnog lepka EmbryoGlue®

Prenos embriona je jedan od najvažnijih, a istovremeno i najosetljivijih postupaka u IVF lečenju. Implantacija embriona i dalje predstavlja izazov za radnike klinika, pošto se radi o višestepenom procesu koji obuhvata hatching embriona iz zone, apoziciju i adheziju blastociste, praćenu invazijom trofoblasta u endometrijum materice. Ima nekoliko razloga, zašto embrioni ne uspevaju da se implantuju uprkos uspešnom prenosu u matericu. Jedan od razloga neuspešne implantacije može biti poremećaj stvaranja lepljive supstancije koja nastaje između blastociste i sluzokože materice. Iz tog razloga je razvijen EmbryoGlue® medijum, koji je namenjen isključivo za prenos embriona i koji pomaže embrionu se ostane u sluzokoži materice.

EmbryoGlue® sadrži hijaluronan u visokoj koncentraciji (0,5 mg / ml) i nisku koncentraciju rekombinantnog ljudskog albumina. Jedinstveno je razvijen tako da simulira uslove u ženskoj materici i da pomogne embrionima sa implantacijom nakon prenosa. Albumin, koji se u velikoj meri nalazi u ženskom reproduktivnom sistemu, služi kao izvor energije i kao rezervoar za oslobađanje neophodnih hormona, vitamina i metala. Hijaluronan je prisutan u jajovodu i u materičnoj tekućini. Njegova koncentracija se povećava sve do trenutka implantacije, pa se narednog dana naglo spušta na osnovni nivo, što pokazuje da je važan za samu implantaciju. Hijaluronan takođe indirektno podstiče angiogenezu – stvaranje krvnih sudova koji nastaju nakon implantacije. Na osnovu tih svojstava poboljšava apoziciju i pričvršćenje embriona, što su ključni koraci u procesu implantacije. Hijaluronan isto tako povećava viskozitet, što olakšava manipulaciju u procesu prenosa embriona i sprečava izlučivanje embriona iz šupljine materice u kratkom vremenu nakon prenosa embriona.

Stupite u kontakt.

Da li ste zainteresovani za konsultacije
sa jednim od naših specijalista?

By clicking on the button “I understand” or by further usage of this website you express consent with usage of cookies as well as you grant us the permission to collect and process personal data about your activity on this website. Such information are used to determine personalised content and display of the relevant advertisement on social networks and other websites. More information about personal data processing can be found on this link.

scroll