Laserom potpomognuta selekcija nepokretnih spermija

Laser-Assisted Immotile Sperm Selection (LAISS) je metoda koja upotrebljava laser za identifikaciju živih nepokretnih spermija za slijednu ICSI preporučenu pri MESA / TESE IVF ciklusima, kao i u drugim slučajevima pojave nepokretnih spermija.

Sposobnost za život spermija preduvjet je uspješnog ICSI tretmana, pošto injektiranje spermija koji je nesposoban za život u jajnu stanicu općenito vodi do neuspjeha oplodnje. Odabir živih spermija kod pacijenata s kompletno nepokretnim spermiogramom je zahtjevan, ali jako važan korak. Koristeći beskontaktni 1,48 µm diodni sustav, laserski puls se usmjerava na kraj repića spermija. Tijekom nekoliko sekundi mogu se zapaziti dvije moguće reakcije:

  • nakon laserskog udara spermij će se ili početi okretati, ili
  • sperma ne pokazuje reakciju

Spermiji koji se okreću smatraju se sposobnima za život i mogu se odmah upotrijebiti za ICSI. Za razliku od drugih metoda, kao što je primjerice hipo-osmotski test, LAISS se izvodi izravno u IVF mediju bez potrebe daljnje mikromanipulacije.

LAISS se smatra sigurnom metodom, pošto puls koji se aplicira na udaljenom kraju repića ne utječe na genetski materijal u glavi spermija. Osim toga, ova nova tehnika, koja se upotrebljava kod specifične skupine pacijenata, povećava šanse za odabir spermija koji je sposoban života i oplodnju.

Javite nam se.

Zainteresirani ste za konsultaciju
s nekim od naših stručnjaka?

scroll