Asistirani hatching pomoću beskontaktnog lasera

Stanjivanje dela spoljašnjeg omotača embriona pomoću lasera za olakšanje „hatchinga“ embriona

5. ili 6. dana razvoja embrion napušta svoj spoljašnji sloj (zona pellucida), koji ga je do tog momenta, izmedju ostalog, štitio od spoljašnjih uticaja. Ovaj proces probijanja ili „hatchinga“ je neophodan da bi embrion ostvario kontakt sa ćelijama materice gde će se implantovati. Neki problemi implantacije embriona kod pacijenata sa ponovljenim neuspehom implantacije mogu biti objašnjeni nemogućnošću embriona da se izlegne iz omotača. Ovo se može desiti prirodno ili poteškoće mogu nastati posle vitrifikacije (procesa zamrzavanja). U tim slučajevima, zona pellucida može biti stanjena u jednom delu pomoću laserske tehnologije da bi se pospešila šansa implantacije, trudnoće i porođaja. LAZT nudi mnogo prednosti u odnosu na standardni asistovani hatching (AH). Pre svega, ne uključuje otvaranje zaštitnog omotača i unutrašnje okruženje embriona ostaje netaknuto. Ne postoji direktna pretnja ćelijama embriona od belih krvnih zrnaca kroz otvor u omotaču. Dodatno, nema razloga za zabrinutost jer se cilj lasera kontroliše precizno i dokazano je da nema mehaničkih, toplotnih niti mutogenih efekata.

Preporučujemo laserski asistovano stanjivanje omotača kod:

  • žena u poodmaklom dobu plodnosti
  • ponovljenih neuspeha implantacije
  • zamrznutih embriona
  • pacijentkinja sa slabom reakcijom na stimulaciju
  • u kombinaciji sa produženom kultivacijom

Stupite u kontakt.

Da li ste zainteresovani za konsultacije
sa jednim od naših specijalista?

scroll