MACS - nova metoda odabira spermija

Prague Fertility Centre uvodi novu generaciju metoda odabira spermija: „Magnetic-Activated Cell Sorting” sustav (MACS).

Za normalan razvoj zametka neophodan je genetski integritet spermija. Visok stupanj DNA fragmentacije u jezgru spermija može negativno utjecati na embrionalno dijeljenje i slijedni razvoj, što može dovesti do zaustavljanja razvoja u stadiju blastociste ili do ranog pobačaja. Oštećenje DNA spermija, koje se izražava fragmentacijom i slijednom apoptozom (staničnom smrću), može biti uzrok muške neplodnosti, koju standardne metode, kao što je utvrđivanje koncentracije spermija, morfološko ocjenjivanje ili test motiliteta, ne mogu otkriti.

Glavni uzrok oštećenja DNA spermija je oksidacijski stres, koji općenito raste s životnom dobi i/ili pri upalnim oboljenjima, pušenju cigareta, uzimanju lijekova, onečišćenju okoliša i povećanoj testikularnoj temperaturi.

  • MACS® ART Annexin V System dizajniran je za selektivno uklanjanje istih defektnih, iako morfološki neprepoznatljivih stanica u uzorku pacijenta. Proces počinje magnetskim označavanjem oštećenih spermija, koji nakon toga prolaze kroz separacijsku kolonu

Izravno dobivanje spermija spremnih za fertilizaciju ključna je prednost naspram tradicionalnim DNA testovima fragmentacije (primjerice SCSA/SDIA, vidjeti tablicu u nastavku), na temelju kojih pacijent dobiva samo nepraktičnu informaciju o postotku oštećenih stanica.

Tab.: Tablica odabranih metoda koje se koriste za ocjenjivanje kvalitete spermija

Metoda Naziv Princip
MACS Magnetski aktivirano sortiranje stanica Odabir živih spermija s cjelovitom (nefragmentiranom) DNA pomoću magnetskih nano-čestica
PICSI Intracitoplazmatska spermatska injekcija hijaluronan-selektiranog spermija Veza s gelom hijaluronana kao pokazatelj zrelosti spermija
IMSI Intracitoplazmatska spermatska injekcija morfološki selektiranog spermija Odabir spermija na temelju morfoloških znakova koji se ocjenjuju na visokoj razlučivosti
SCSA/SDIA Test spermatske kromatinske strukture / Test spermatskog DNK integriteta Utvrđivanje postotnog udjela spermija s fragmentiranom DNK i ocjena stupnja oštećenja DNK, primjenom fluorescentno označenih sondi

Javite nam se.

Zainteresirani ste za konsultaciju
s nekim od naših stručnjaka?

scroll