Intracitoplazmatska injekcija preselektiranog spermatozoida

PICSI je modifikacija mikromanipulacione ICSI oplodnje pomoću koje su za oplodnju upotrebljeni isključivo spermatozoidi koji se specifično selektuju vezivanjem na gel hialuronan. Hialuronan je biopolimer koji se prirodno javlja u substanci koja okružuje jajnu ćeliju i učestvuje u procesu vezivanja jajne ćelije i spermatozoida. To znači da se za oplodnju upotrebljavaju isključivo spermatozoidi koji su sposobni za specifično vezivanje na omotaču jajne ćelije. Ovu sposobnost imaju jedino zreli spermatozoidi kod kojih je dokazana izrazito niža pojava hromozomalnih anomalija.

Stupite u kontakt.

Da li ste zainteresovani za konsultacije
sa jednim od naših specijalista?

scroll